PATRONI ROBOTYKI:
 

SZKOLENIA

Seminarium Biznesowe Wzualne Zarządzanie Wynikami, czyli jak zarządzać wynikami poprzez wskaźniki na wszystkich poziomach firmy.
Terminy:
4.09.2015

Lokalizacja:
Gdańsk

Firma zgłaszająca:
LeanQ Team Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2015-07-17 10:22

Kontakt:
LeanQ Team Sp. z o.o.
Kolberga 13
80-279 Gdańsk
tel.: 587171772
www.lean.info.pl
marketing@lean.info.pl
Miejsce: Gdańsk
Termin: 04.09.2015
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, jednodniowym seminarium biznesowym z zakresu zarządzania wynikami produkcji, logistyki i usług poprzez wskaźniki. Celem spotkania jest przedstawienie Państwu roli i znaczenia zarządzania wizualnego w zakresie budowy doskonałości operacyjnej.
W trakcie seminarium będą mieli Państwo szansę przekonać się, kiedy i w jaki sposób należy stosować wizualne zarządzanie wynikami oraz jak właściwie można powiązać to podejście z efektywnym planowaniem działań doskonalących. Seminarium ułatwia też wymianę Państwa wieloletnich doświadczeń i daje szansę na poznanie nowych metod podejścia do efektywnego zarządzania procesami.
PROGRAM:
- Rozpoczęcie seminarium: godz. 9:00
- Powitanie i prezentacja firmy LeanQ Team i Partnerów
- Korzyści z wizualnego zarządzania wynikami
- Warsztat: Budowa piramidy celów i miar
- Prezentacja firmy wdrażającej PVM
- Warsztat: Zasady właściwego doboru wskaźników.
- Warsztat: Projektowanie tablicy wizualnej
- Bariery przy wdrażaniu wizualnego zarządzania wynikami
- Zakończenie seminarium: godz. 14:30
Seminarium dedykujemy przede wszystkim szefom firm, dyrektorom i kierownikom działów oraz koordynatorom doskonalenia procesów.
Prosimy o zapisy przez stronę internetową www.lean.info.pl lub e-mail: awisniewska@lean.info.pl
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: