PATRONI ROBOTYKI:
 

SZKOLENIA

Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji, czyli jak lider motywuje i angażuje swój zespół.
Terminy:
8-9.06.2017

Lokalizacja:
Sopot, Klub Żeglarski Navigo

Firma zgłaszająca:
LeanQ Team Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2017-05-25 13:45

Kontakt:
LeanQ Team Sp. z o.o.
Kolberga 13
80-279 Gdańsk
tel.: 587171772
www.lean.info.pl
marketing@lean.info.pl
Opis i cel szkolenia:

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania pracownikami przez jego lidera. Jest to istotne nie tyle w zespole świadomych managerów, ale przede wszystkim w grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności z błędną świadomością ich braku wpływu na globalne wyniki firmy.
Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności obecnych i przyszłych liderów zespołów produkcyjnych, którzy dzięki poznanym metodom i technikom będą potrafili motywować i angażować pracowników do rozwiązywania bieżących problemów oraz ciągłego doskonalenia ich środowiska pracy.

Korzyści ze szkolenia:
Poznanie standardów funkcjonowania lidera zespołu produkcyjnego w organizacji
Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi postawami pracowników
Rozwinięcie umiejętności pracy z zespołem rozwiązującym problemy
Zapoznanie się z technikami skutecznej komunikacji
Nabycie umiejętności wyznaczania celów i delegowania zadań podległych pracowników
Poznanie procesu motywowania pracowników do zaangażowania w doskonalenie
Rozwój umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań z pracownikami

Grupa docelowa:
Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
Kierownicy produkcji
Mistrzowie i Brygadziści
Członkowie zespołów doskonalących
Szefowie działów

Program szkolenia:
Rola i zadania Lidera Produkcji
Obowiązki lidera określane przez przełożonych. Jakie cele wyznaczają liderom szefowie?
Oczekiwania pracowników wobec lidera. W jakiej roli widzą lidera pracownicy?
Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu pracownikami. Czy warto znać swoje słabe strony?
Zarządzanie pracownikami produkcyjnymi
Style kierowania zespołem. Który styl zarządzania i kiedy stosować?
Budowanie relacji w grupie pracowników. Jak rozpoznać postawy i kompetencje pracowników?
Skuteczna komunikacja. Czy warto wsłuchiwać się w głos zespołu?
Wyznaczanie celów i delegowanie zadań
Wyznaczanie celów zgodnie z zasadą SMART. Jak najprościej definiować cele?
Kroki delegowania zadań. Jak właściwie przygotować pracownika do realizacji zadania?
Bariery w delegowaniu zadań. Co powoduje, że delegowanie jest nieskuteczne?
Metody reagowania na różne postawy pracowników
Zastosowanie parafrazy i klaryfikacji w trudnych sytuacjach. Czy można zapanować nad rozpoczęciem trudnej, emocjonalnej rozmowy?
Asertywność i empatia jako obiektywna reakcja na roszczenia. Jak nie ulec emocjom, ale też zrozumieć oczekiwania pracownika?
Stosowanie pytań zamkniętych i otwartych, by poznać pracownika. Czy można pytać tak, by poznać prawdziwe intencje i odpowiedzi?
Motywacja w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
Rodzaje motywatorów w pracy zespołu produkcyjnego. Czy na pewno wykorzystujemy prostą, efektywną motywację?
Piramida potrzeb pracowników. Jak skutecznie reagować na różne potrzeby pracowników?
Niefinansowe metody angażowania pracowników. Czy na pewno pieniądze to skuteczna i jedyna motywacja?
Forma szkolenia:
Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, filmy, case- study, scenki, autotesty, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Więcej na stronie https://lean.info.pl/szkolenie/zarzadzanie-pracownikami-przez-lidera-produkcji/
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: