PATRONI ROBOTYKI:
 

SZKOLENIA

Szkolenie z zakresu integracji robota Universal Robots z systemem wizyjnym
Terminy:
4.06.2018 2.07.2018 6.08.2018 3.09.2018 1.10.2018 5.11.2018 3.12.2018

Lokalizacja:
Szkolenia odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym:
Elmark Automatyka Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22 lok. 1B
02-703 Warszawa
tel. (22) 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Firma zgłaszająca:
Elmark Automatyka Sp. z o.o.

Data zgłoszenia:
2018-05-22 08:46

Kontakt:
Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Niemcewicza 76
05-075 Warszawa-Wesoła
tel.: 022 773-79-37
fax: 022 773-79-36
www.elmark.com.pl
elmark@elmark.com.pl
Cel:
Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z teoretyczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu integracji robota Universal Robots z zewnętrznym systemem wizyjnym. W ramach zajęć każdy z kursantów samodzielnie skonfiguruje parametry systemu wizyjnego oraz pozna znaczenie i możliwości poszczególnych detektorów kamery. Za pomocą gotowych bibliotek URCaps wykona kalibrację systemu oraz napisze aplikację typu Pick&Place. Tematyka szkolenia obejmuje również zapoznanie uczestników z zaawansowanymi instrukcjami URScript umożliwiającymi wymianę danych między robotem UR a kamerą.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do systemów wizyjnych
Montaż mechaniczny oraz podłączenie elektryczne kamery
Omówienie parametrów kamery
Przedstawienie oprogramowania do konfiguracji ustawień kamery
Omówienie dostępnych detektorów oraz konfiguracja detektora dla wybranego obiektu
Integracja systemu wizyjnego z GUI robota UR
Kalibracja kamery
Stworzenie programu typu Pick&Place
Wykorzystanie funkcji języka URScript do komunikacji z systemem wizyjnym
Test wiedzy po zakończeniu szkolenia

Czas trwania: 1 dzień
Cena za 1 osobę: 650 zł netto

Więcej informacji o szkoleniach na stronie https://www.elmark.com.pl/centrum-wiedzy/dostawcy/universal-robots
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: