PATRONI ROBOTYKI:
 

SZKOLENIA

Indywidualne szkolenie Process Simulate.
Terminy:
Do ustalenia indywidualnie.

Lokalizacja:
Szkolenie odbywa się w miejscu wskazanym przez klienta.

Firma zgłaszająca:
SimRob

Data zgłoszenia:
2019-01-25 21:53

Kontakt:
SimRob
Sikorskiego
44-196 Knurów
tel.: +48889382183
www.sim-rob.eu
biuro@sim-rob.eu
Szkolenie Process Simulate przygotowane i zaplanowane pod konkretne wymagania klienta.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: