PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.3 Czujniki

 1. Sensory, przetworniki, (sensors, transducers).
 2. Mogą być postrzegane jako filtry, które wydobywają tylko część z ogólnie dostępnej informacji i przetwarzają ją w ilościowy pomiar.
 3. Przedstawiają wynik w takiej postaci, która umożliwia odpowiedź jedynie na określone pytania.

Koszty:

 • energia,
 • komplikacja systemu,
 • możliwość błędów i uszkodzeń.

Cele – odpowiedzi na pytania:

 • gdzie jestem? (lokalizacja)
 • dokąd podążam? (planowanie)
 • jak się tam dostanę? (tworzenie mapy otoczenia)
 • jaki jest mój stan? (wykrywanie awarii)

Modalność - pomiar tej samej formy energii i obróbka jej w zbliżony sposób:

 • dźwięk,
 • ciśnienie,
 • temperatura,
 • światło.

Ludzkie zmysły:

 • wzrok: oczy (optyka, światło),
 • słuch: uszy (akustyka, dźwięk),
 • węch: nos (chemia gazów),
 • smak: język (chemia cieczy),
 • dotyk: skóra (mechanika, ciśnienie, ciepło),
 • równowaga: ucho środkowe (mechanika, poziom cieczy),
 • świadomość ciała: stawy, mięśnie (mechanika, chemia).

Inne naturalne zmysły, organy:

 • wykrywanie pola elektrycznego (rekiny, kolczatka, dziobak),
 • wykrywanie pola magnetycznego (ptaki, pszczoły),
 • echolokacja (nietoperze, delfiny),
 • wykrywanie ciśnienia wody (ryby).

Rozszerzone zakresy i modalności:

 • widzenie poza spektrum RGB – promieniowanie podczerwone, widzenie w nocy,
 • aktywna wizja – sprzężenie radaru i dalmierza laserowego,
 • słyszenie poza zakresem 20Hz – 20 kHz – pomiary ultradźwięków,
 • analiza chemiczna wykraczająca poza smak i zapach,
 • radiacja: promieniowanie α, β, γ, neutrony.