PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.3.1 Parametry czujników

 1. Zakres względny – relacja między największą a najmniejszą wielkością wejściową (może być w dB).
 2. Rozdzielczość – najmniejsza wykrywalna różnica między dwoma pomiarami.
 3. Liniowość – zależność sygnału wyjściowego od zmienności sygnału mierzonego.
 4. Pasmo pomiarowe – częstość z jaką czujnik może dostarczać pomiarów (zależy od częstości próbkowania, szybkości przetwarzania i przesyłu informacji).
 5. Obszar widzenia – może być różny w różnych kierunkach działania czujnika.
 6. Czułość – relacja pomiędzy zmianą wielkości wyjściowej i wielkości mierzonej (często redukowana przez czynniki środowiska).
 7. Wrażliwość – czułość na inne parametry środowiska.
 8. Błąd = wartość prawdziwa – wartość zmierzona.
 9. Dokładność = 1 – (błąd / wartość prawdziwa); często trudno jest określić wartość prawdziwą i wówczas dokładność jest szacowana na podstawie błędów systematycznych (np. związanych z kalibracją) i błędów losowych (szum czujnika).
 10. Precyzja = zakres / (odchylenie standardowe błędów losowych); powtarzalność wyników pomiarów.

 

Precyzja a dokładność

d

Rysunek 2.11 Różnica pomiędzy precyzją (rysunek po lewej) a dokładnością (po prawej)

 

Problemy z szumem pomiarowym

 • nieodłączny atrybut rzeczywistych czujników,
 • to zjawisko naturalne + niedokładności technologiczne,
 • konsekwencje to ograniczona dokładność i precyzja,
 • potrzeba filtrowania pomiarów:
  • programowo: uśrednianie, obróbka sygnałowa,
  • sprzętowo: filtry pasywne RC i aktywne.