PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.3.2 Fuzja sensorów

 

U człowieka nie zawsze zachodzi: jeden organ = jeden zmysł, np:

 • balans: ucho,
 • dotyk: język,
 • temperatura: skóra. 

W robocie:

 • fuzja sensorów: połączenie (kombinacja) odczytów z różnych czujników w jednolitą postać,
 • integracja sensorów: wykorzystanie informacji z wielu czujników w sposób użyteczny (zmierzający do realizacji celu).

Jeden sensor to zwykle zbyt mało:

 • szum pomiarowy,
 • ograniczona dokładność,
 • niepewność działania, awarie,
 • ograniczone postrzeganie otoczenia,
 • kombinacja kilku czujników może okazać się tańsza niż jeden specjalizowany.

Fuzja danych

Kombinacja danych z różnych źródeł:

 • pomiary z różnych czujników,
 • pomiary z różnych kierunków,
 • pomiary dokonane w różnym czasie.

Zwykle stosowane są techniki probabilistyczne uwzględniające niepewność pomiaru:

 • metoda Bayesa,
 • sieci neuronowe,
 • filtr Kalmana.

Efekt to połączony (zintegrowany) zestaw danych – jakby wygenerował go wirtualny czujnik.