PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.4.1.1  Silniki DC

 • Proste, tanie, łatwe w sterowaniu,
 • możliwość przeciążania (ograniczona przy wyższych prędkościach),
 • typowe zakresy parametrów (Anaheim Automation):
  • moc 0.04W – 300W,
  • moment 0,56 Nmm – 130 Nmm,
  • obroty bez obciążenia: 900 RPM – 24500 RPM,
  • napięcie: 1,5 V – 230 V.
 • zużycie szczotek.

 

Rysunek 2.34 Silnik DC

Sterowanie silnikiem DC

 • mostek tranzystorowy H-bridge,
 • zmiana kierunku obrotów silnika przez zmianę aktywnej pary tranzystorów S1+S4 lub S2+S3,
 • mostki o prądach rzędu kilku amperów występują w postaci scalonej, dla wyższych mocy wymagana jest realizacja dyskretna.

Rysunek 2.35 Sterowanie silnika DC

 

Sterowanie silnikiem DC - PWM

 • brak zmiany napięcia zasilającego,
 • napięcie jest włączane i wyłączane z odpowiednią częstotliwością (wypełnienie PWM),
 • sygnał ma bardzo wysoką częstotliwość (około 20kHZ).

Rysunek 2.36 Sterowanie PWM

 

Bezszczotkowy silnik DC (synchroniczny)

 • brak szczotek -> brak zużywalnych części -> większe prędkości,
 • bardzo dobry stosunek mocy do wagi,
 • prosta budowa,
 • potrzebuje pomiaru zarówno prędkości jak i kąta,
 • bardziej zaawansowane sterowanie,
 • typowe zakresy parametrów (Anaheim Automation):
  • moc 0.04W – 1,5 kW,
  • moment 5 Nmm – 6,35 Nm,
  • napięcie: 5 V – 320 V.

 

Serwo  - to mechanizm opierający się na sprzężeniu zwrotnym. Składa się z silnika (serwonapędu), elektroniki (pomiar kąta) oraz przekładni redukcyjnej. Jest sterowane za pomocą sygnału PWM o odpowiednim wypełnieniu. Wypełnienie określa pozycję serwa nie jego prędkość. Serwa najczęściej posiadają trzy kable: zasilający, uziemienie i PWM.

 

Rysunek 2.37 Serwo - typowe zakresy parametrów (hitec): moment 127 Nmm – 2,4 Nm, napięcie 4.8 V – 7.4 V