PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.4.1.3  Silniki krokowe

 • Trzy typy konstrukcji:
  • z magnesami trwałymi,
  • hybrydowe,
  • o zmiennej reluktancji,
 • impulsowe sterowanie położeniem kątowym (kąt obrotu proporcjonalny do ilości impulsów),
 • zazwyczaj od 24 do 400 pełnych koków na obrót; mogą one być dalej dzielone (1/32 lub bardziej w sterowaniu mikrokrokowym),
 • praca z pełnym momentem w każdym kroku,
 • zazwyczaj nie wymagają sprzężenia zwrotnego ( zaczyna być ono wprowadzane dla zwiększenia precyzji),
 • zazwyczaj stosuje się specjalizowany sterownik,
 • typowe zakresy parametrów (Anaheim Automation) - moment - 282 Nmm – 11 Nm.

Rysunek 2.40 Silnik krokowy