PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.4.1.4  Silniki liniowe

  • „Rozwinięty” silnik elektryczny,
  • sterowanie podobne jak w silniku krokowym

 

http://www.wordsun.com/assets/festo-1-1246615406.jpg
Rysunek 2.41 Przykładowy silnik liniowy (po lewej), schemat silnika liniowego (po prawej)

 

Direct Drive

  • wysoki stosunek momentu do wagi,
  • zastosowanie między innym w robotach typu SCARA,
  • typowe zakresy parametrów (Dynaserv):
    • moment 50 Nm 400 Nm,