PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

 

2.4.3 Napędy piezoelektryczne

Elementy piezoceramiczne kurczą się w polu elektrycznym. Ruchy są jednak ekstremalnie małe: szerokość -  nanometry, wysokość – mikrometry.

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/piezoelectric-actuator-360665.jpg

Rysunek 2.45 Napędy piezoelektryczne

 

   
                  Rysunek 2.46 Napędy z naprężeniem wstępnym
   
                    Rysunek 2.47 Napędy stosowe z tensometrami
   
                    Rysunek 2.48 Napędy piezolektryczne rezonansowe 

 

Elastyczne przeguby złączowe flexures

ZALETY:

  • proste i niedrogie wykonanie,
  • nie ulegają zużywaniu ani deformacjom,
  • cały mechanizm to monolit,
  • prostota implementacji,
  • ruch jest płynny i ciągły,
  • rozdzielczość ruchu rzędu atomów. 

WADY:

  • mogą mieć histerezę,
  • ograniczony zakres ruchu,
  • nie mogą być mocno obciążane,
  • przekroczenie zakresu ruchu lub siły może zniszczyć element.

 

Rysunek 2.49 Przegub złączowy flexures