PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.5.2  Przełożenie przekładni

 Przełożenie jest podstawową wielkością charakteryzującą przekładnie. Jest to stosunek prędkości kątowej wału napędzającego ω1 do prędkości kątowej wału napędzanego ω2,według wzoru:

i12 = ω1/ ω2

lub odpowiednio, stosunek liczby obrtotów w jednostce czasu, wału napędzanego n1 do liczby obrotów n2 wału napędzanego,według wzoru:

i12 = n1/n­2

Zależność ta wynika z podstawienia:

ω = 2Π/60*n = Π/30*n

Można też przełożenie wyrazić za pomocą parametrów geometrycznych kół uwzględniając zależność:

v = ω*r    r=d/2

gdzie:
v – liniowa prędkość obwodowa, która jest wspólna dla obu współpracujących kół [m/s]

d – średnica podziałowa koła zębatego [m]

ω – prędkość kątowa koła [1/s]

ω1 = 2v/d1    ω2 = 2v/d2

i­12 = d2/d1

Na podstawie innych parametrów koła zębatego można wyznaczyć jeszcze jeden wzór na przełożenie, który jest wygodniejszy do obliczeń w przypadku przekładni zębatej.

 z – liczba zębów

p – podziałka zęba

p/Π = m – moduł zęba

powyższe parametry wiążerównanie:

d = z*p/Π = z*m

z tej zależności i wcześniej podanych zależności na przełożenie można wyznaczyć:

i12 = d2/d1 = z2*m/z1*m = z2/z1

 

Rysunek 2.59

Przy określaniu niektórych przekładni można dodatkowo podać znak:

„-”oznacza, że zwroty prędkości kątowych wału czynnego i biernego są przeciwne (np. przekładnia o zazębianiu zewnętrznym)

„+” oznacza, że zwroty prędkości kątowych wału czynnego i biernego są zgodne (np. przekładnia o zezębieniu wewnętrznym)

Gdy |i12|> 1 przekładnia służy do redukcji prędkości obrotowej (i zwiększania momentu) tzw. przekładnia redukcyjna (reduktor)

Gdy |i12|< 1 przekładnia służy do zwiększania prędkości obrotowej tzw. przekładnia multiplikcyjna (multiplikator)