PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.5.3  Luz

W przekładniach luz jest to prześwit między elementami przekładni (kołami zębatymi) lub ilość ruchu stracona ze względu na prześwit lub rozluźnienie pomiędzy elementami kiedy ruch zostaje odwrócony i styk między elementami zostaje przywrócony. Na przykład w parze kół zębatych luz jest to odległość pomiędzy współpracującymi zębami przekładni.

http://www.robotgames.net/resources/Gears/Gears%20-%20Backlash%20Only.JPG

Rysunek 2.60 Luz