PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.2.1. Jednostki monolityczne

Do tego typu konstrukcji zalicza się jednostki kinematyczne o stałej, niezmiennej konstrukcji mechanizmu. Producent dostarcza wszystkie niezbędne zespoły ruchu wraz z efektorem zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy. Przy obecnym rozwoju techniki należy zauważyć iż jednostki monolityczne znajdują coraz mniejszą grupę odbiorców ze względu na wymagania związane z elastycznością zrobotyzowanych systemów produkcyjnych.