PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.2.2. Jednostki modułowe

Do tego typu konstrukcji zalicza się jednostki kinematyczne złożone zgodnie z potrzebami z dostarczonych przez producenta gotowych zespołów ruchu.

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image089.jpg

Rysunek 3.25 Przykład jednostki modułowej firmy ADEPT

 

Pomimo że producent nie ogranicza możliwych do zestawienia struktur, jednak są one ograniczone przez własności mechaniczne i dynamiczne dostarczonych modułów. Na rys.3.25 przedstawiono przykładowa jednostkę modułową o konfiguracji kartezjańskiej produkowaną przez firmę ADEPT. Przykładowo odbiorca dostarcza informacji na temat żądanych zakresów ruchu poszczególnych członów manipulatora, a producent dostarcza odpowiednie moduły wraz z  układem zasilania i sterowania. W zależności od procesu technologicznego w którym ma być wykorzystany robot, jednostki modułowe mogą być bardzo wygodnym rozwiązaniem ze względów ekonomicznych oraz technologicznych.