PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.1. Roboty przemysłowe

Są to roboty wykorzystywane przy szeroko pojętych zadaniach przemysłowych. Początkowo były tylko stosowane przy przenoszeniu materiałów i spawaniu. Obecnie zastosowanie robotów  w przemyśle stale wzrasta i przedstawiony poniżej podział może nie obejmować wszystkich dziedzin ich zastosowania.

10 ważnych powodów, dla których warto zainwestować w robotykę:

  • ograniczenie kosztów eksploatacyjnych,
  • poprawa jakości i integralności wyrobów,
  • poprawa jakości pracy pracowników,
  • wzrost wskaźników wydajności produkcji,
  • poprawa elastyczności produkcyjnej,
  • ograniczenie strat materiałowych i poprawa wykorzystania surowców,
  • spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i poprawa warunków BHP na stanowiskach zrobotyzowanych,
  • zmniejszenie rotacji kadr i związanych z tym kłopotów z pozyskiwaniem nowych pracowników,
  • obniżenie nakładów inwestycyjnych (m.in. na zapasy magazynowe, prace w toku, itp.),
  • zaoszczędzenie miejsca w cennych obszarach produkcyjnych.