PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.1.1. Roboty spawalnicze

Jest to jedno z najpowszechniejszych zastosowań robotów w przemyśle. Pod pojęciem robotów spawalniczych należy rozumieć szereg różnych robotów wykorzystywanych do spawania, zgrzewania, lutowania, wykorzystywanych najczęściej w przemyśle samochodowym i elektronicznym.

Na rys. 3.27 przedstawiono sekwencję ujęć zarejestrowanych podczas pracy robota RV-2AJ firmy MITSUBISHI przy lutowaniu obwodów drukowanych do urządzenia elektronicznego.

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image091.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image092.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image093.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image094.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image095.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image096.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image097.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image098.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image099.jpg

Rysunek 3.27 Sekwencja ujęć pracy robota RV-2AJ podczas lutowania

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image100.jpg

Rysunek 3.28 Roboty zgrzewające karoserie samochodowe

Imponującym obszarem wykorzystania robotów w przemyśle motoryzacyjnym jest proces technologiczny zgrzewania karoserii samochodów zilustrowany na rys. 3.28.

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image101.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image102.jpg

Rysunek 3.29 Seria robotów spawalniczych

Rysunek 3.30 Spawarka robota

 

Na rys. 3.29 przedstawiono grupę robotów serii UP firmy MOTOMAN podczas operacji spawania elementów mechanicznych. Każdy robot jest wyposażony w spawarki zilustrowaną na rys. 3.30.