PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.1.2. Roboty malarskie

Innym polem zastosowania robotów w przemyśle jest natryskowe malowanie wyrobów. Powtarzalność i szybkość pracy robotów pozwala uzyskać prawie doskonałe pokrycie malowanego materiału. Dodatkowym powodem stosowania robotów przy malowaniu natryskowym jest eliminacja szkodliwości stosowanych substancji dla człowieka.

Przykładowa konstrukcja robota PX1850 firmy MOTOMAN została zaprojektowana z przeznaczeniem do pokrywania farbą pionowych i poziomych powierzchni oraz wewnętrznych części detali. Robot ten został przedstawiony na rys. 3.31.

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image103.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image104.jpg

Rysunek 3.31 Robot PX1850 (MOTOMAN)

Rysunek 3.32 Roboty malarskie firmy ABB

Na rys. 3.32 przedstawiono pomieszczenie przeznaczone do malowania części samochodowych z robotami malarskimi firmy ABB. Należy zwrócić uwagę, iż roboty zostały zabezpieczone przed skutkami działania nieprzyjaznego środowiska.