PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.1.3. Roboty montażowe

Z analizy rozwoju robotyki wynika, iż w przyszłości największym obszarem zastosowań robotów będą prace montażowe. Prace te ze względu na dokładność i powtarzalność czynności są idealne do robotyzacji i dlatego też większość obecnie produkowanych urządzeń jest montowana automatycznie lub półautomatycznie. Na rys. 3.33 przedstawiono sekwencję ujęć zarejestrowanych podczas pracy robota RV-4A firmy MITSUBISHI przy operacjach montażowych części mechanicznych.

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image105.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image106.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image107.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image108.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image109.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image110.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image111.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image112.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image113.jpg

Rysunek 3.33 Sekwencja ujęć pracy robota RV-4A podczas montażu

 

Należy wspomnieć, iż procesowi montażu mogą podlegać różnego rodzaju operacje technologiczne, od mało skomplikowanych (np. zakręcanie nakrętki na śrubie) do bardzo skomplikowanych (operacje montażu układów elektronicznych).