PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.1.4. Roboty do przenoszenia materiałów i załadunku palet

Zastosowanie robotów do przenoszenia materiałów pozwala nie tylko zredukować koszty związane z zatrudnianiem wykwalifikowanych pracowników do obsługi urządzeń transportowych, ale także poprawić bezpieczeństwo pracy. Na rys. 3.34 przedstawiono sekwencję ujęć zarejestrowanych podczas pracy robota RH-5AH firmy MITSUBISHI przy operacji załadunku palet.

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image114.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image115.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image116.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image117.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image118.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image119.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image120.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image121.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image122.jpg

Rysunek 3.34 Sekwencja ujęć pracy robota RH-5AH podczas paletyzacji

 Innym bardzo ważnym celem tego typu robotów jest zastąpienie człowieka w wykonywaniu monotonnych operacji takich jak np. układanie, sortowanie.