PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.1.5. Roboty stosowane do obróbki materiałów

Obecnie można spotkać roboty wykorzystywane do operacji obróbki materiałów, może to być obróbka skrawaniem jednak wraz z rozwojem nowych gałęzi przemysłu i rozwojem nowych metod wytwarzania doskonałym przykładem może być zastosowanie robotów do cięcia przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem. Pionierem tej metody obróbki był dr Norman C.Franc w roku 1960.

Na rys. 3.35 zilustrowano sekwencję ujęć zarejestrowanych podczas pracy robota RV-4A firmy MITSUBISHI przy operacji obróbki skrawaniem.

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image123.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image124.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image125.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image126.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image127.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image128.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image129.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image130.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image131.jpg

Rysunek 3.35 Sekwencja ujęć pracy robota RV-4A podczas obróbki materiału

Taki sposób wykorzystania robotów umożliwia bardzo precyzyjną obróbkę nawet bardzo skomplikowanych operacji technologicznych.