PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.1.6. Roboty laboratoryjne

Prace laboratoryjne wymagają dużej dokładności i wiele testów wymaga przeprowadzania ich w takich samych warunkach.

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image132.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image133.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image134.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image135.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image136.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image137.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image138.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image139.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image140.jpg

Rysunek 3.36 Sekwencja ujęć pracy robota RV-2AJ podczas mieszania próbówek.

Często jedynym rozwiązaniem w takich wypadkach jest zastosowanie robotów. Przykładem zastosowania robotów w laboratorium może być RV-2AJ firmy MITSUBISHI, na rys. 3.36 przedstawiono sekwencję operacji mieszania i układania próbówek z płynem. Zastosowanie robotów do tego typu prac wydaje się być uzasadnione, szczególnie w laboratoriach, w których wykorzystuje się toksyczne substancje.