PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.1.7. Roboty do pracy z materiałami niebezpiecznymi

Obecnie jednym z podstawowych zastosowań robotów jest utylizacja i zabezpieczanie odpadów przemysłowych i militarnych. Przykładem takiego zastosowania może być np. rozbrajanie amunicji. Robota wykorzystywanego do tego typu operacji przedstawiono na rys. 3.37.

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image141.jpg

Rysunek 3.37 Stanowisko z robotem wykorzystywanym do rozbrajania amunicji.

 

Roboty mogą być także wykorzystywane do zabezpieczania i utylizacji substancji radioaktywnych. W przeszłości takie operacje wykonywane były ręcznie przez operatorów, co naturalnie narażało ich na duże niebezpieczeństwo i skutkowało napromieniowaniem. Jednym z rozwiązań problemu utylizacji i zabezpieczania odpadów radioaktywnych jest system zaprojektowany przez Sandia's Intelligent Systems and Robotics Center (ISRC) który wykorzystuje robota o 6 stopniach swobody. Manipulator tego robota jest zaprogramowany do przenoszenia odpadów do kilku specjalistycznych oraz zautomatyzowanych stacji, gdzie mogą one być rozpakowywane z kontenerów, ważone, sprawdzane pod względem szczelności oraz przepakowywane. Na rys. 3.38 przedstawiono takiego robota wraz ze zautomatyzowanym stanowiskiem.

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image142.jpg

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image143.jpg

Rysunek 3.38 Robot oraz zautomatyzowane stanowisko do badania i utylizacji odpadów

 

Taki zrobotyzowany system używa zaawansowanych technologii automatyzacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania trudnych operacji. Opisany system jest wykorzystywany do utylizacji i sprawdzania broni nuklearnej, co implikuje zastosowanie wcześniej wspomnianych zaawansowanych technologii jak np. kontrola siły z jaką manipulator robota dokonuje złożonych operacji.