PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.2. Roboty usługowe

Szeroko pojęta dziedzina usług jest kolejnym polem gdzie mogą być z powodzeniem stosowane roboty. Obecnie trwają pracę nad robotami mającymi zastąpić ludzi w wielu dziedzinach, jak na razie są to raczej ciekawostki niż roboty użytkowe głównym problemem przy budowie takiego robota jest stworzenie oprogramowania, które zapewniałoby poprawną interakcję z otoczeniem.

Robot który działa półautonomicznie lub autonomicznie wykonując usługi użyteczne dla dobra ludzi oraz sprzętu, wyłączają operacje przemysłowe (definicja według Międzynarodowej Federacji Robotyki).  Przez usługi dla ludzi rozumie się działanie robotów na rzecz zapewniania bezpieczeństwa ludzi oraz dostarczanie rozrywki, natomiast usługi użyteczne dla sprzętu rozumiane są tu jako serwisowanie, dokonywanie napraw oraz czyszczenie. Innym przeznaczeniem tego typu robotów jest pełnienie dodatkowych autonomicznych funkcji takich jak inspekcja, transportowanie oraz pozyskiwanie danych.  

Poniżej przedstawiono kilka przykładów robotów usługowych zaczerpniętych z Internetu. Pierwszym przykładem zilustrowanym na rys. 3.39 jest Robot "Care-O-Bot" (Fraunhofer IPA, Niemcy) który pomaga w utrzymaniu niezależności ludzi starszych, którzy mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po pomieszczeniach.

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image144.gif

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image145.gif

Rysunek 3.39 "Care-O-Bot"

Rysunek 3.40 Robot CASPAR

 

Kolejnym przykładem jest robot CASPAR (Computer Assisted Surgical Planning And Robotics) (ortoMAQUET, Niemcy) zaprezentowany na rys. 3.40. Jest on wyposażony w przemysłowy manipulator zamocowany na ruchomej podstawie, urządzenie do wykonywania otworów w kości ludzkiej oraz system kalibrujący. Opisany robot asystuje chirurgowi w wykonywaniu operacji ortopedycznych. Na podstawie danych o pacjencie dokonywana jest symulacja umiejscowienia protezy w ciele. Przedstawiony na rys. 3.41 robot medyczny MKM (CARL ZEISS, Niemcy) posiada manipulator o 6 stopniach swobody oraz układ sterowania współpracujący ze stację graficzną do wykonywania wizualizacji i programowania. Może on między innymi przenosić mikroskop chirurgiczny a jego ruchy mogą być wcześniej zaprogramowane lub sterowane ręcznie za pomocą odpowiedniego urządzenia lub głosu.

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image146.gif

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image147.gif

Rys.3.41 robot medyczny MKM

Rys.3.42 Robot do tankowania

 

Przykładem robota usługowego jest robot wykonujący operacje tankowania paliwa. Takiego robota (Reis Robotics, Niemcy) przedstawiono na rys. 3.42. Kierowca wprowadza kartę, kod PIN oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Robot lokalizuje samochód, odchyla klapę oraz odkręca korek wlewu i wprowadza głowicę tankującą. Robot na podstawie zamówienia tankuje zadaną ilość paliwa o odpowiedniej liczbie oktanów.

Kolejnym przykładem jest robot "Skywash" (Putzmeister Werke, Niemcy) przedstawiony na rys. 3.43, którego zadaniem jest czyszczenie samolotów. Robot ten łączy w sobie wszystkie cechy zawansowanych systemów wykorzystywanych w robotyce: przygotowanie oraz zaprogramowanie ruchów przy pomocy trójwymiarowych modeli samolotu, lokalizacja obiektów poprzez sensory, kontrola ruchów robota poprzez zainstalowane czujniki siły. Robot składa się z redundantnego manipulatora o 11 stopniach swobody, zainstalowanego na ruchomej podstawie.

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image148.gif

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image149.gif

Rys.3.43 Robot "Skywash"

Rys.3.44 Robot "Mighty Hand"

 

Pokazany powyżej na rys. 3.44 robot "Mighty Hand" (Kajima, Japonia) służy do podnoszenia ciężkich elementów takich jak np. bloki cementu. Robot ten pracuje wyłącznie pod nadzorem człowieka. Kolejnym przykładem robota usługowego jest robot do prac podwodnych związanych z czyszczeniem i inspekcją obiektów znajdujących się w zanurzeniu (Kansai Electric Power Company and Toshiba Corporation, Japonia).

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image150.gif

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image151.jpg

Rysunek 3.45 Robot "Skywash"

Rysunek 3.46 Robot "Predator"

 

Robot ten zilustrowany na rys. 3.45 dokonuje prac związanych z czyszczeniem wykorzystując jako czynnik czyszczący wodę pod wysokim ciśnieniem. Jako robot inspekcyjny jest on w stanie zlokalizować uszkodzenia wykorzystując do tego celu kamery. Przedstawione konstrukcje robotów usługowych to tylko nieliczne przykłady wykorzystania tych urządzeń w służbie człowiekowi i maszynom.  Ostatnim robotem przedstawionym na rys. 3.46 jest robot latający "Predator" służący do patrolowania obszaru.