PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.5. Roboty edukacyjne

Tego typu roboty są szeroko stosowane w szkolnictwie do nauki robotyki. W wielu szkołach wykorzystuje się roboty przemysłowe do nauki, jednak alternatywą ich wykorzystywania jest zakup robotów edukacyjnych, których budowa jest specjalnie zoptymalizowana do takich celów.

 http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image170.jpg

Rysunek 3.64 Mobilny robot 2-kołowy

 Innym rozwiązaniem jest samodzielne zaprojektowanie i wykonanie robota przez jednostkę naukową, taki robot będzie odpowiednio przygotowany do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Przykładem takiego robota może być mobilny robot 2-kołowy zaprojektowany w KRiDM AGH zilustrowany na rys. 3.64.