PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.6 Roboty humanoidalne

Rysunek 3.65 Wabian 2,robot stworzony na uniwersytecie Waseda

 

Rysunek 3.66 HRP4,robot stworzony przez National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

 

Rysunek 3.67 HRP4C, Robot stworzony na bazie HRP 4