PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

3.3.7 Egzoszkielety

f

Rysunek 3.68 Power Loader  Egzoszkielet rozwijany przez firmę Activelink do przenoszenia bardzo ciężkich ładunków