PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.1. Podstawowe układy i zespoły

Roboty przemysłowe składa się z następujących trzech podstawowych układów: zasilania, sterowania i ruchu. Schemat blokowy robota przedstawiono na rys.1.1.

W obecnie budowanych robotach układy zasilania, sterownia oraz jednostka kinematyczna znajdują się w osobnych urządzeniach. Często jednak można spotkać układy zasilania i sterowania umieszczone w jednym urządzeniu. Obserwując postęp w dziedzinie robotyki można stwierdzić, iż układy sterowania i zasilania podlegają miniaturyzacji. Na rys.2.1 przedstawiono elementy składowe robota, czyli manipulator oraz układ zasilania i sterowania.

Rysunek 2. 1 Elementy składowe robota

 

Przedstawione podstawowe układy robotów przemysłowych są nierozerwalnie związane z pojęciem robota. Naturalnie istnieje możliwość zastosowania innych układów, których zadaniem może  być  przekazywanie dodatkowych informacji o otoczeniu robota do układu sterowania np. układy wizji maszynowej.