PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

4.1. Klasyfikacja chwytaków

W tym podpunkcie zaproponowano następujące kryteria podziału rozwiązań konstrukcyjnych chwytaków maszyn manipulacyjnych:

 • realizowany sposób chwytania,
 • budowę,
 • parametry użytkowe,
 • system mocowania i wymiany w jednostce kinematycznej maszyny manipulacyjnej,
 • wyposażenie dodatkowe.

Ze względu na realizowany sposób chwytania wyróżnia się chwytaki:

 • siłowe, sposób chwytania siłowego przedstawiono na rys. 4.2,
 • kształtowe, sposób chwytania kształtowego przedstawiono na  rys. 4.3.

W przypadku chwytaków siłowych siły oddziałujące na obiekt manipulacji mogą być typu:

 • naprężającego (ściskającego, rozciągającego),
 • przyciągającego.

Ze względu na zasadnicze różnice w budowie wyróżniono chwytaki:

 • ze sztywnymi końcówkami chwytnymi,
 • ze sprężystymi końcówkami chwytnymi,
 • z elastycznymi końcówkami chwytnymi,
 • adhezyjne (podciśnieniowe, magnetyczne),
 • specjalne urządzenia chwytające.

                                                        

W zależności od sposobu przemieszczania się końcówek chwytnych pod wpływem siły wytworzonej przez mechanizm napędowy wyróżnia się ruch końcówek:

 • nożycowy, zilustrowany na rys. 4.4,
 • szczypcowy, przedstawiony na rys. 4.5,
 • imadłowy, pokazany na rys. 4.6 .

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image174.gif

 

 

 

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image175.gif

Rysunek 4.4 Nożycowy sposób przemieszczania końcówek chwytnych

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image176.gif

Rysunek 4.5 Szczypcowy sposób przemieszczania końcówek  chwytnych chwytaków

Rysunek 4.6 Imadłowy sposób przemieszczania końcówek  chwytnych chwytaków

 

Podział chwytaków ze względu na parametry użytkowe może dotyczyć:

 • dysponowanej siły chwytu,
 • granicznych wymiarów chwytanego obiektu,
 • dopuszczalnych kształtów obiektu,
 • czasu uchwycenia obiektu manipulacji.

.

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image177.gif

Rysunek 4.7 chwytak zewnętrzny

Rysunek 4.8 chwytak wewnętrzny

 

Można wyróżnić również chwytaki przeznaczone do chwytu zewnętrznego (rys. 4.7) i wewnętrznego (rys 4.8).