PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

4.1.3. Chwytaki z elastycznymi końcówkami 

Elastyczne końcówki chwytne zmieniając swój kształt pod wpływem dostarczonej energii (zwykle sprężonego powietrza) oddziaływają na obiekt manipulacji w taki sposób, że powodują jego siłowo-kształtowe unieruchomienie. W przykładowym rozwiązaniu konstrukcyjnym chwytaka z elastycznymi końcówkami dwie umieszczone przeciwległe końcówki chwytne wykonane ze specjalnie wyprofilowanego elastomeru mają nierówne pola powierzchni i pod wpływem sprężonego powietrza podawanego do ich wnętrza odkształcają się łukowo (rys. 4.17).

Do zalet chwytaków z elastycznymi końcówkami, dzięki którym znajdują one coraz większe zastosowanie, należy zaliczyć:

  • możliwość chwytania przedmiotów kruchych (np. szkło), z narażonymi na uszkodzenie powłokami, różniących się kształtem i wymiarem,
  • możliwość  budowania  chwytaków o wielu  końcówkach - dużą    uniwersalność rozwiązań,
  • możliwość łatwego nastawienia wartości siły chwytu przez zmianę wartości
  • ciśnienia w końcówkach,
  • dobre przyleganie do powierzchni obiektu manipulacji,
  • tanie wykonanie i prosty montaż.

http://www.robotyka.com/teoria/grafika/image205.gif

Rysunek 4.17 Przykład chwytaka z elastycznymi końcówkami na przykładzie rozwiązania firmy Carl Freudenberg.