PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

2.1.2 Układ sterowania

 Jednostka sterownicza w przypadku stosowania komputerowego sterowania robota zawiera główny pulpit sterowniczy maszyny ze wskaźnikami oraz przyciskami do ręcznego sterownia i wprowadzania informacji. W obecnie produkowanych robotach przemysłowych nieodłącznym elementem układu sterowania jest ręczny panel sterujący. Za pomocą takiego panelu można ręcznie sterować robotem, pisać program sterujący, kompilować, uruchomić, zatrzymywać programy. Na rys.2.2 przedstawiono układ sterowania i zasilania robota wraz z ręcznym panelem sterującym.

 

Rysunek 2. 2 Układ sterowania wraz z ręcznym

panelem sterowania.


Innym elementem dodatkowym układu sterowania jest komputer, który może współpracować z tym układem za pomocą odpowiednich aplikacji. Takie aplikacje umożliwiają pełną komunikację z robotem a ponadto są wygodniejsze do tworzenia programów sterujących.