PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI

7. Literatura

 

 

Niederliński A.: Roboty przemysłowe, WSiP, Warszawa 1981

 

Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki, WNT, Warszawa, 1995.

 

Spong  M. W.,   Vidyasagar M.:   Dynamika  i   sterowanie  robotów,   WNT, Warszawa, 1997.

 

Tchoń K., Mazur A., Dulęba I., Hossa R., Muszyński R.: Manipulatory i roboty mobilne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 2000.

 

Olszewski M., Barczyk J., Falkowski J. L., Kościelny W. J.: Manipulatory i roboty przemysłowe - automatyczne maszyny manipulacyjne, WNT, Warszawa, 1992.

 

Pritschow G.:  Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi,  Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej,  Wrocław 1995.

 

Bodo H., Gerth W., Popp K.: Mechatronika - komponenty, metody, przykłady, PWN, Warszawa, 2001.