PATRONI ROBOTYKI:
 

LEKCJE PROGRAMOWANIA ROBOTÓW MITSUBISHI

4.4 Debugowanie w trybie ręcznym

Zagadnienia poruszane w tym odcinku:

* debugowanie w trybie ręcznym
* uruchomienie opcji w Teaching Box
* przegląd narzędzi do debugowania
* przykład poprawy punktu (nadpisanie)