PATRONI ROBOTYKI:
 

LEKCJE PROGRAMOWANIA ROBOTÓW MITSUBISHI

4.7 Praca w trybie auto

Zagadnienia poruszane w tym odcinku:

* włączenie programu w trybie automatycznym
* sterowanie zdalne z programu RT Toolbox2
* sterowanie zdalne z Teaching Box
* sterowanie bezpośrednio z panelu kontrolera