PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2012-05-16 09:02

Roboty Kawasaki zagryzają zęby i biorą się do roboty!

Przy budowie nowej linii produkcyjnej w firmie Dr. Jean Bausch KG z Kolonii zdecydowano się na pełną automatyzację procesu produkcyjnego. Realizacja finalnego etapu produkcji (oznakowywanie, pakowanie i kontrola jakości) została powierzona robotom Kawasaki.

Przez słowo "zgryz" rozumie się każdy kontakt między zębami szczęki górnej i dolnej. Aby sprawdzić prawidłowość zgryzu w nowo wstawionej protezie, stosuje się specjalne papiery i folie dentystyczne, które poprzez zabarwienie uwidaczniają wady zgryzu.

Od 1953 roku firma Dr. Jean Bausch KG z Kolonii produkuje środki do badania artykulacji i zgryzu, stawiając sobie za cel możliwie najdokładniejsze oddanie stanu zgryzu. Poprzez stały rozwój i wprowadzanie innowacji ta rodzinna firma oferuje dzisiaj obszerny asortyment, który stosowany jest w ponad 120 krajach. Przedsiębiorstwo prowadzi swoje oddziały sprzedażowe w USA, Australii, Japonii i Brazylii.

Przy budowie nowej linii produkcyjnej zdecydowano się na pełną automatyzację procesu produkcyjnego. Realizacja finalnego etapu produkcji (oznakowywanie, pakowanie i kontrola jakości) została powierzona robotom Kawasaki.

Linia produkcyjna

Linia produkcyjna

Po wyprodukowaniu, papier do badania zgryzu jest pakowany do plastikowych pojemników. Taśmociąg doprowadza opakowania do maszyny etykietującej. Coraz częściej, producenci chcąc zapewnić najlepszą jakość swoich produktów, wprowadzają dokładne śledzenie produkcji, tak aby móc zidentyfikować każdy produkt i jego ścieżkę w zakładzie. Szczególnie istotne jest dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego lub motoryzacyjnego. W tym celu nanoszone są etykiety z oznaczeniami, kodami kreskowymi lub kodami dwuwymiarowymi.

Następnym krokiem jest właśnie drukowanie kodu dwuwymiarowego, który identyfikuje każde pudełko gotowego produktu. Robot Kawasaki FS003N pobiera z taśmociągu kolejne pojemniki i przenosi do drukarki, która nanosi kod Data Matrix na etykietę.

Linia do etykietowania

Linia do etykietowania

O obustronne, kompletne opisanie pojemnika dba drukarka tamponowa, która kończy etap znakowania opakowań. Załadunkiem pudełek do drukarki zajmuje się kolejny robot Kawasaki FS003N. Po zakończeniu pracy drukarki robot odbiera opakowania i przenosi na transporter, na którym są one suszone.

Pojemniki przemieszczają się na taśmie suszącej do linii pakującej. Losowo wybrane opakowanie zostaje przeniesione przez robota Kawasaki na transporter prowadzący do działu kontroli jakości - reszta trafia do pakowania. Na tym etapie kontrolowana jest jakość oznakowania.

Kod Data Matrix nanoszony jest na etykietę przez drukarkę atramentową

Kod Data Matrix nanoszony jest na etykietę przez drukarkę atramentową

Roboty pakujące, również Kawasaki FS003N pobierają pojemniki z taśmy i układają je dokładnie w kartonach. W każdym kartonie układane są trzy warstwy Po skompletowaniu każdej warstwy robot układa przekładkę.

Podczas pakowania roboty pobierają po jednym opakowaniu próbnym z każdej warstwy, które zostaje zwrócone do szczegółowej kontroli jakości. Roboty pakujące zsynchronizowane są z prędkością taśmy suszącej. Umożliwia to ciągłą produkcję bez czasu oczekiwania. Wszystkie korekty pozycji i zmiany w trakcie dokonywane są również za pomocą panelu sterującego.

Układanie przekładki

Układanie przekładki

Instalacja jest programowana offline przez PC Roset, a zmiany można łatwo wprowadzać z każdego komputera na linii.

„Już podczas opracowywania konceptu linii produkcyjnej przeprowadzaliśmy symulacje w programach 3D", mówi kierownik Andre Bausch. „To dało nam oraz naszemu partnerowi – firmie Kawasaki – najwyższą pewność przy instalacji i produkcji.

Opracowano na podstawie materiałów Kawasaki Robotics

______________________________________________________________________________

Firma ASTOR jest autoryzowanym dystrybutorem robotów przemysłowych KAWASAKI od 2007 roku. ASTOR oferuje 4 główne serie robotów Kawasaki, przeznaczone do konkretnych zadań, między innymi do paletyzacji, malowania, przenoszenia materiałów, pakowania oraz obsługi maszyn. Roboty doskonale sprawdzają się również w mechanicznym montażu, jak i też w precyzyjnym spawaniu łukowym czy cięciu laserowym, przy użyciu strumienia wody, etykietowaniu i zgrzewaniu.

Firma ASTOR oferuje komplet szkoleń z zakresu robotów przemysłowych Kawasaki. Zakres informacji przekazywanych na szkoleniach obejmuje wszystkie etapy pracy z robotem. Zdobyta wiedza umożliwia świadomy i optymalny dobór robota do konkretnego zadania, wykonanie projektu stanowiska oraz symulację pracy robota w programie PC-Roset i K-Roset, programowanie i obsługę robota oraz utrzymanie ruchu. Szeroki zakres wiedzy, którą chcemy Państwu przekazać, został podzielony - przygotowano szczegółowe szkolenia z poszczególnych dziedzin. Szczegóły dostępne są na stronie http://www.akademia.astor.com.pl/

Źródło: ASTOR, http://www.astor.com.pl