PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2012-08-07 10:44

FANUC Robotics/Valen Fittings: Czas zrobotyzowanej produkcji 24-calowej wytłoczki spada z 1.5 godziny do 10 minut!

Innowacyjne zastosowanie dwóch robotów FANUC Robotics u producenta łączników rurowych pozwoliło na zwiększenie zdolności produkcyjnych i eliminację wysiłku fizycznego u pracowników, którzy manualnie wykonywali operacje cięcia i spawania plazmowego. Kompensując odchylenia wynikające ze specyfiki produkcji, systemy uwzględniają adaptacyjną kontrolę ścieżki cięcia plazmowego i nadzór operatora nad kontrolą ścieżki spawania w czasie rzeczywistym.

Przedsiębiorstwo Valen Fittings produkuje spajane doczołowo łączniki rurowe na potrzeby sektora paliwowego, z szerokiego zakresu materiałów – aktualnie jest ich 37 i żaden z nich nie zawiera żelaza. Łączniki są stosowane w aplikacjach krytycznych, np. w punktach istotnych procesów rafineryjnych ropy i gazu ziemnego.

Łączniki rurowe mają szeroki zakres wymiarów – typowo od 8 do 48 cali średnicy. Przy manualnym spawaniu niektórych łączników musi bez przerwy przez 15 minut pracować spawacz. Len Sandford, Dyrektor Zarządzający w Valen Fittings, wyjaśnia: „Valen jest znany z wysokiej jakości produktów, a w szczególności z szybkiej obsługi zamówień, która jest wyjątkowa w naszym sektorze”.

„Stale podnosimy produktywność, ale ze względu na zróżnicowanie łączników, typów materiałów, ich grubości i niskiego poziomu zwrotów, nie stać nas na luksus wdrażania podstawowych rozwiązań zrobotyzowanego spawania. Naszym celem jest zaadaptować istniejące umiejętności pracowników, tak aby utrzymać wysoką jakość produktów, ale jednocześnie zmniejszyć wysiłek fizyczny operatora.”

Współpracując ze specjalistą od automatyzacji spawania, firmą Pentangle Engineering, Valen w pierwszej kolejności zajął się kwestią dokładnego cięcia plazmowego częściowo ukończonych wytłoczek.

Robot FANUC M-16iB, zamontowany w pozycji odwróconej na wysięgniku, przeprowadza operację cięcia plazmowego na krawędziach, na których następnie tworzy kąt rozwarcia rowka pod operację spawania.

FANUC Robotics / Valen Fittings

„Zdaliśmy sobie sprawę, że system wymagałby znacznego rozwoju, aby dostosować odchylenia, z którymi miałby do czynienia robot. Nie ma dwóch identycznych wytłoczek ze względu na grubość i kształty w naszym procesie produkcji”, kontynuuje Len Sandford. „Firma Pentangle od razu pojęła sens aplikacji i zaproponowała rozwiązanie pomiarowe w czasie rzeczywistym z zastosowaniem laserów i napięcia zwrotnego z plazmy tnącej, które pozwala na kontrolę adaptacyjną w czasie rzeczywistym.”

Firma Pentangle opracowała system pozwalający robotowi FANUC najpierw znaleźć punkt wyjścia, a potem skompensować go o przesunięcie ramki. Podczas cięcia wstępnego, napięcie plazmy jest stale poddawane pomiarom, aby kontrolować wysokość palnika i jego ścieżkę. Zapewnia to precyzyjne cięcia w ramach 0.5-milimetrowej tolerancji. Z inicjatywy firmy Pentangle w głowicę plazmy wbudowano czujnik laserowy, aby móc kontrolować wtórny, ale równie krytyczny, kąt rozwarcia rowka i utrzymać stałą 3-milimetrową powierzchnię styku wzdłuż progu.

Robot FANUC pozwala na eliminację pracy ludzkiej w stale zanieczyszczonym środowisku pracy, a czas produkcji został zredukowany w przypadku 24-calowej wytłoczki z ok. 1.5 godziny do 10 minut.

Drugi robot – 6-osiowy FANUC ArcMate 120iC – jest spozycjonowany na 1-osiowym manipulatorze i służy do spawania przygotowanych sekcji.

FANUC Robotics / Valen Fittings

W celi zamontowano kamerę wysokiej rozdzielczości w celu monitorowania procesu spawania i przesuwny system sterowany joystickiem, który jest zamontowany na szóstej osi robota, aby móc dostosowywać palnik spawalniczy podczas procesu spawania.

FANUC Robotics / Valen Fittings

Każda operacja spawania obejmuje 12 cykli. Podczas każdego cyklu, operator może obserwować na monitorze wtopienie boczne i wyrównanie spoiny 1-warstwowej. Dzięki zastosowaniu joysticka w celu robienia 0.5-milimetrowych przesunięć, operator może swobodnie dostosowywać palnik podczas spawania.

Podsumowując, Len Sandford wyjaśnia: „Jakość spoiny nadal odzwierciedla indywidualne umiejętności operatora, ale wygląd spoiny - przygotowanej przez robota FANUC - poprawił się znacząco”.

„Nasza wydajność znacznie się poprawiła od czasu wdrożenia robotów przemysłowych FANUC Robotics. Pozwalają one na większą spójność produkcji, a jakość, którą zapewniają – jest doskonała. Z punktu widzenia projektu, wiedzieliśmy co chcemy osiągnąć – nie chcieliśmy, aby do obsługi każdej celi potrzebnych było wiele osób. Chcieliśmy natomiast, aby każda operacja była obsługiwana przez 1 operatora, który dzięki współpracy z robotem FANUC będzie miał pracę prostszą, bezpieczniejszą, czystszą i mniej stresującą – i wierzymy, że udało się nam to osiągnąć”.

Więcej informacji udziela:

Konrad Grohs - Dyrektor
FANUC Robotics Polska
e-mail: GrohsK@fanucrobotics.pl
tel. 783 766 161

______________________________________________________________________________

FANUC Robotics Polska Sp. z o.o. to wiodący na rynku producent robotów przemysłowych i zaawansowanych technologii związanych z robotyką. Oddział japońskiej firmy FANUC Robotics w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu, istnieje od 2008 roku i aktywnie promuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zrobotyzowanego spawania, zgrzewania, cięcia, pakowania, paletyzacji, lakierowania, obsługi maszyn i montażu. Dział Techniczny firmy regularnie realizuje szkolenia dla klientów, a także konserwuje zainstalowane w Polsce ponad 1000 robotów tej marki.

Przedsiębiorstwo FANUC Ltd. powstało w 1972 roku w Japonii. Zatrudnia ponad 4000 ludzi na całym świecie. Leżąca u stóp góry Fuji fabryka FANUC, używa ponad 1000 robotów do produkcji około 24.000 robotów rocznie na potrzeby światowego przemysłu. Jak dotąd na całym świecie zostało zainstalowanych 250.000 robotów FANUC.

Źródło: FANUC Robotics UK, http://www.fanucrobotics.co.uk; zdjęcia dzięki uprzejmości/pictures courtesy of Angela Ridley, FANUC Robotics UK; tłumaczenie i redakcja - Joanna Kowalkowska, Robotyka.com