PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2017-02-28 13:50

IFR: Stop podatkowi od robotów

Według International Federation of Robotics, pomysł Billa Gatesa aby opodatkować roboty jest nietrafiony i stanowi próbę rozwiązania problemu, który nie istnieje. Analiza danych ekonomicznych oraz prognoz jasno pokazuje, że postępująca automatyzacja i wykorzystanie robotów tworzy nowe miejsca pracy poprzez zwiększanie produktywności.

Tą myśl zdaje się potwierdzać doświadczenie poprzednich rewolucji technologicznych, jak chociażby najświeższej która dostarczyła nam komputerów i oprogramowania, które zautomatyzowało świat biznesu. Opodatkowanie narzędzi produkcji, a nie profitów z nich pochodzących miało by ujemny wpływ na konkurencyjność i zatrudnienie. Z podobnego założenia wyszedł Parlament Europejski, który sprzeciwił się pomysłowi opodatkowania robotów.

Według McKinsey Global Institute, ponad 90% z prac nie będzie mogło zostać w pełni zautomatyzowanych. Roboty i ludzie będą ze sobą współpracowali przy wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków. Dodatni wpływ zwiększonej produktywności, jaką robotyzacja ma na zatrudnienie, może być zaobserwowany w większości krajów o rozwiniętym przemyśle. Amerykański przemysł automotive zaprzągł do pracy ponad 60 tysięcy robotów pomiędzy 2010 a 2015 rokiem. Ten wzrost sprzężony był ze wzrostem zatrudnienia w tej gałęzi przemysłu o 230 tysięcy pracowników. Ten trend utrzymuje się również w krajach europejskich i azjatyckich. Ponadto niedawne badanie przeprowadzone przez OECD, dotyczące przyszłości produktywności, jasno wskazuje iż przedsiębiorstwa, które efektywnie wprowadzają innowacje technologiczne są do 10 razy bardziej produktywne niż te, które tego nie robią. To zjawisko ma pozytywny wpływ na konkurencyjność.

Podatek od robotów uczyniłby te niezbędne z punktu widzenia rozwoju inwestycje trudniej dostępnymi dla zainteresowanych firm. "Przychody powinny być obciążone podatkiem, nie sposoby jego osiągania," mówi Joe Gemma, dyrektor International Federation of Robotics. Badania pokazują, iż automatyzacja odznacza się dodatnio w bilansie podatkowym, patrząc przez pryzmat osłon socjalnych. Rutynowe lub niebezpieczne zadania są przejmowane przez roboty przemysłowe, skutkując utworzeniem nowych, bardziej bezpiecznych miejsc pracy Z większymi pensjami, co przekłada się na wyższe podatki i mniejsze obciążenie systemu świadczeń socjalnych.

IFR zdecydowanie wspiera pomysł zacieśnienia współpracy w zakresie robotyzacji pomiędzy sektorem prywatnym i publiczny. Przemysł musi zaadaptować programy edukacyjne i szkoleniowe, tak aby dzisiejsi i przyszli robotnicy mogli korzystać z udogodnień, jakie niesie za sobą robotyzacja. Konieczne jest unikanie zbędnej biurokracji, która nie wprowadza pozytywnych wartości do całego równania.

"International Federation of Robotics jest przekonane, iż jakiekolwiek regulacje świata robotyki muszą być dokonywane w ścisłej współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego, producentami robotów, ich użytkownikami, jak i badaczami," stwierdza Joe Gemma.

Źródło: ifr.org