PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2017-07-24 15:21

Automatyczny system dynamicznego ważenia detali na ramieniu robota

Efektywna kontrola wagi jest procesem pozwalającym na skuteczną identyfikację ewentualnego defektu wytwarzanych elementów już na początkowym etapie procesu produkcyjnego. Jednym z rozwiązań zapewniającym stałe monitorowanie wagi produktu, jest system dynamicznego ważenia w ruchu ciągłym pracy robota lub manipulatora.

Moduł dzięki swojej konstrukcji oraz zastosowaniu nowatorskiego cyfrowego rozwiązania SVR (Strong Vibration Reduction), dokonuje automatycznej adiustacji sygnału, eliminując ewentualne niedokładności pomiaru, będące konsekwencją zmian środowiskowych (praca maszyn w hali produkcyjnej, duże wibracje, itp.). Szybkość i precyzja działania, a także specjalna konstrukcja i zredukowane wymiary urządzenia zapewniają efektywne pomiary w trakcie procesu technologicznego.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb odbiorcy zależnie od specyfikacji wytwarzanych przez niego produktów, zapewniając jednocześnie prostą integrację elektryczną i mechaniczną do urządzeń znajdujących się w parku maszynowym klienta.

robot_robotyka_automatyka_omron_poltron_1Moduł ważący dokonuje automatycznego pomiaru wartości ciężaru produktu z tolerancją od: ± 0,1 % i porównuje ją z masą wzorcową zapisaną w systemie komputerowym. Wartości masy ważonego detalu mogą wynosić nawet do 20 000 gram (20 kg). Jeśli masa elementu mieści się w granicach przyjętej tolerancji, detal ważony zostaje sklasyfikowany jako „zgodny” ze specyfikacją ustaloną dla danego ciągu technologicznego. W przypadku produktu „niezgodnego” dalszy proces działań może zostać zdefiniowany i zaprogramowany indywidualnie.

Urządzenie przystosowane do pracy w trudnych warunkach występujących w przemyśle, jest jednocześnie wytrzymałe i bardzo czułe. Układ ważący jest zintegrowany przez komunikację bezprzewodową Wi-Fi z komputerem PC. Uzyskane wartości pomiaru wagi są przesyłane online do bazy danych, gdzie dokonuje się ich archiwizacja.

Zapisane wyniki mogą być później wykorzystane do przygotowania wykresów itp. elementów prezentacji danych. Zastosowanie systemu automatycznego ważenia:

- w przemyśle tworzyw sztucznych
- w przemyśle spożywczym
- oraz innych aplikacjach z zastosowaniem wagi

Najważniejszą korzyścią z zastosowania systemu jest uzyskanie dokładnej wagi wytwarzanego detalu. Dla przykładu, urządzenie zostało zastosowane w układzie robota kartezjańskiego, który wyjmuje elementy z wtryskarki tworzywa sztucznego. Aplikacja została zamontowana i uruchomiona w firmie Hanplast Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Efektywna kontrola bieżącego zużycia tworzywa sztucznego ma istotny wpływ na cenę elementu. Zastosowanie systemu ważącego zapewnia w pełni policzalne oszczędności ekonomiczne oraz kontrolę jakości produkowanych elementów. Przed zastosowaniem aplikacji automatycznego systemu wagowego, wszystkie operacje związane z pomiarem ciężaru detalu, były wykowywane ręcznie, co jakiś czas oraz ręcznie archiwizowane do notatnika. Niestety taka wyrywkowa kontrola nie dawała 100 % gwarancji jakości.

Zastosowanie automatycznego systemu wagowego umożliwiło pełną kontrolę każdego produkowanego detalu oraz pełna archiwizację danych. Również integracja systemu z robotem umożliwiła w pełni automatyczną segregację dobrych i złych detali.

Korzyści:

• 100 % weryfikacji wagi detalu
• 100 % archiwizacji wyników do bazy danych
• 100 % niezawodności działania
• 100 % kontroli zużycia surowców

robot_robotyka_automatyka_omron_poltron_2

- - - - - - - -

POLTRON oferuje kompleksowe usługi w zakresie modernizacji istniejącego parku maszynowego. Podejmujemy się tworzenia projektów prototypowych w oparciu o specyfikację dostarczoną przez naszego Klienta. Stale doskonaląc naszą wiedzę zapewniamy najnowsze rozwiązania z dziedziny automatyki przemysłowej. POLTRON jest innowacyjnym przedsiębiorstwem, które rozwiązuje problemy za Was w procesach produkcyjnych.

Dane kontaktowe:

Poltron System Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 198
07-130 Łochów

tel.: +48 734 176 343
fax.: +48 22 121 45 95

info@poltron.pl
www.poltron.pl
www.poltronsystem.pl

Źródło: Magazyn Omron 2017 - wydanie zbiorcze; s. 92-93