PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2018-05-14 10:34

PM: Budowanie Kultury Innowacji - Bezpłatna konferencja dla managementu produkcji

Podczas najbliższego wydarzenia z cyklu Production Manager Meetings przyjrzymy się głównym dźwigniom budowania kultury innowacji poprzez wprowadzanie właściwych metod doskonalących, motywacyjnych, zarządzania kapitałem ludzkim oraz inwestycje w technologie wspierające decyzje na poziomie strategicznym. Chcemy, aby menedżer zacierał w pionowych strukturach podział na My - Wy, poszukując rozwiązań, które niwelowałyby oddolny negatywizm zwalczający nieustanny rozwój oraz implementację innowacyjnych rozwiązań. Pokażemy endemiczne, właściwe tylko dla danych zakładów koncepcje ukazujące samą innowacyjność w zupełnie nowym świetle. Każda metodologia i technologiczne rozwiązanie, poprzez adaptację, z czasem miesza się bowiem z kulturą zarządczą i produkcyjną organizacji, ludźmi i ich kompetencjami, finalnie nabierając niepowtarzalnego charakteru i nieoczekiwanych pierwotnie funkcjonalności.

   
   

 


ZAPISZ SIĘ


TEMATYKA KONFERENCJI:
piekarski Partnerstwo w zespole - drogą osiągania celów

Arkadiusz Andrzejczak; prezes, DFM
   
   
piekarski Partnerstwo w zespole - drogą osiągania celów

Grzegorz Czudaj; dyrektor HR, Kler
   
piekarski Finansowanie innowacji - kluczowy okres przed nami

Beata Cichocka-Tylman; dyrektor PwC, Zespół Innowacji B+R, Dotacji i Ulg
   
piekarski Finansowanie innowacji - kluczowy okres przed nami

Jacek Zimoch; starszy menedżer PwC, Zespół Innowacji B+R, Dotacji i Ulg
   
piekarski "Taki mamy standard", czyli o tworzeniu kanonów pracy słów kilka

Aleksander Doliński; młodszy menedżer procesu, LG Chem Energy
   
piekarski System 5 kroków jednominutowego zarządzania w praktyce

Dawid Jaworski; kierownik produkcji, BTI GUMKOWSKI
   
piekarski Turkusowe organizacje - nowoczesne metody zarządzania

Marek Wzorek; współzałożyciel/CEO, ecoCoach
   
piekarski Innowacje w produkcji - ograniczenie czy rozwój?

Tomasz Mamys; Business Solutions Architect, Sage
   
pruszynski Praktyka skutecznego zarządzania projektem innowacyjnym. Agile, klasycznie, a może inaczej? Trzecia droga

Tomasz Wrzesiewski; trener, EY Academy of Business
   
pruszynski Integracja: człowiek i maszyna. Jak doskonalenie operacyjne i technologia wpływają na wzrost produkcji, dochodów i dobrostanu

Giuseppe Ravazzolo; Chief Executive Officer, WTCO Polska
   
piekarski Od wizji do oczekiwanych efektów produkcyjnych - praktyczne możliwości zastosowania robotów przemysłowych na liniach produkcyjnych

Mateusz Amroziński; New Projects Specialist, FANUC Polska
   
pruszynski Zarządzanie layoutem fabryki w 3D

Sławomir Hemerling-Kowalczyk; prezes zarządu, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych
   
pruszynski Temat w przygotowaniu

Krzysztof Fiegler; członek zarządu, UiBS Teamwork
pruszynski Temat w przygotowaniu

Grzegorz Skowronek; dyrektor handlowy, UiBS Teamwork


>>POBIERZ FORMULARZ<<

Więcej informacji:
Natalia Stryjak
zastępca redaktora naczelnego
natalia.stryjak@production-manager.pl
tel. kom: 881 26 44 64
www.konferencje.production-manager.pl

partnerzy

Źródło: production-manager.pl