PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2018-05-16 14:42

Człowiek najlepszą inwestycją. Jak finansować rozwój swoich inżynierów?

Szybkość i dynamika współczesnych zmian technologicznych mobilizują ambitne firmy do wielotorowego rozwoju. Nie chodzi wyłącznie o rozbudowę infrastruktury czy modyfikację procesów produkcyjnych, ale także o rozwój pracowników. Ten z kolei wymaga zdobywania nowych umiejętności i poszerzania kompetencji, które wiążą się z ponoszeniem kosztów. Jak zatem pozyskać środki na szkolenia?

Tym przedsiębiorcom, którzy stoją przed dylematem, czy zainwestować w szkolenie swoich pracowników, a co za tym idzie: we wzmacnianie pozycji swojej firmy na rynku, z pomocą przychodzą programy, które w części lub nawet w całości, pokrywają wydatki związane z kursami. Możliwości otrzymania pieniędzy jest kilka.

Pierwszą z nich są Fundusze Unijne. Na lata 2014 – 2020 Polska otrzymała ponad 80 mld euro na realizację wyznaczonych zadań tematycznych polityki spójności. Proces uzyskania środków skupia się na określeniu celu, na który przeznaczone mają być pieniądze; znalezieniu programu operacyjnego, osi priorytetowej oraz działania, które wybrany cel mogą sfinansować; odszukaniu podmiotu, który ogłosi konkurs w ramach wybranego działania i w końcu złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Drugą metodą jest skorzystanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki któremu można uzyskać nawet do 100% zwrotu kosztów poniesionych na rozwój pracowników. Każdego roku KFS ogłasza kalendarium konkursów w poszczególnych województwach oraz pulę funduszy, jaką dysponuje. Pieniądze można przeznaczyć zarówno na określenie potrzeb szkoleniowych firmy, kursy, studia podyplomowe czy egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności oraz koszty pośrednie wynikające z udziału w szkoleniach.

Trzecią opcją jest skorzystanie z Programu Bonów Szkoleniowych. Przedsiębiorca sam wybiera instytucję oraz odpowiadające mu usługi, jak na przykład szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, e-learning czy studia podyplomowe, i rozlicza je za pomocą wspomnianych bonów szkoleniowych. Wszystkie kursy dostępne w tym systemie znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby tam zaistnieć, firmy szkoleniowe muszą uzyskać akredytację, potwierdzającą najwyższy poziom świadczonych usług
i przekazywanej wiedzy.

W procesie pozyskiwania funduszy na rozwój pracowników, przedsiębiorców wspierają przedstawiciele Akademii ASTOR. Wspólnie z klientami zrealizowali dotychczas wiele projektów, na które środki pochodziły z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Unii Europejskiej. W 2017 roku Akademia ASTOR dołączyła do elitarnego grona 200 – spośród 6000 – firm szkoleniowych, które uhonorowane zostały Znakiem Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Dzięki temu wszystkie prowadzone szkolenia znalazły się w Bazie Usług Rozwojowych, co uprawnia kursantów do płacenia za nie Bonami Szkoleniowymi.

Więcej informacji o projektach i rozwiązaniach proponowanych przez Akademię ASTOR na https://www.astor.com.pl/szkolenia.html

***

Informacje o ASTOR:

Firma ASTOR jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzy biznesowej i technicznej dla polskich

i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Firma powstała w 1987 roku w Krakowie. Obecnie posiada siedem oddziałów w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. Oferta ASTOR obejmuje m.in systemy sterowania General Electric i Horner APG, oprogramowanie przemysłowe Wonderware, roboty przemysłowe Kawasaki i Epson, a także ekonomiczne urządzenia automatyki własnej marki Astraada.

W głównej siedzibie firmy – ASTOR Technology Park funkcjonuje pierwsza w Europie interaktywna, dostępna dla kontrahentów, studentów, przedstawicieli świata naukowego i turystów, wystawa robotyki i technologii IT – ASTOR Innovation Room, w której odbywają się testy, pokazy i szkolenia.

ASTOR jest wieloletnim członkiem Business Centre Club oraz zdobywcą wielu nagród zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. prestiżowego tytułu „Ten, który zmienia polski przemysł”, Medalu Europejskiego, tytułu siódmego Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce w roku 2014,

w kategorii firm zatrudniających do 500 osób, tytułu Innovatora Małopolski 2014 oraz Lidera Polskiego Biznesu 2015, przyznanego przez Business Centre Club.

Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

Akademia ASTOR

Pomysł stworzenia Akademii ASTOR zrodził się z doświadczeń firmy ASTOR. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów w obszarze poszerzenia wiedzy techniczno-produktowej, zarządzania projektami oraz szeroko pojętych umiejętności z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. W swojej ofercie akademia posiada także szkolenia biznesowe z zakresu kompetencji ‘miękkich’.

Więcej o szkoleniach: http://www.astor.com.pl/szkolenia.html

Analiza zebranych przez CyberX danych wskazuje, że sieci przemysłowe stają się łatwym celem dla coraz bardziej zdeterminowanych przestępców. Wiele z nich ma wyjście do publicznego Internetu – łatwo jest się do nich dostać ze względu na takie podatności, jak np. nieszyfrowane, proste hasła. Często brakuje podstawowych zabezpieczeń, nie stosuje się kluczowych mechanizmów ochrony przed cyberatakami. To umożliwia atakującym zrealizowanie tzw. rozpoznania w niezauważalny sposób, przed podjęciem próby sabotażu instalacji produkcyjnych, takich jak linie montażowe, zbiorniki mieszające, wielkie piece itp.

Źródło: astor.com.pl