PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2020-04-24 15:16

Automatyczna identyfikacja z użyciem czytników RFID firmy Elatec

Urządzenia wykorzystujące technologię RFID do identyfikacji znajdują szerokie zastosowanie w logistyce magazynowej, spedycji czy zarządzaniu. Duża liczba dostępnych rozwiązań i częsta potrzeba ich integracji w pojedynczy, spójny system bywa jednak problematyczna i czasochłonna. Rozwiązania oferowane przez firmę Elatec pozwalają na ograniczenie kosztu i czasu niezbędnych do integracji nowych rozwiązań w już istniejących systemach.

Dynamicznie rozwijające się rynki systemów RFID i komunikacji bezprzewodowej przed producentami sprzętu oraz integratorami rozwiązań stawiają nowe wyzwania. Dotyczą one nie tylko kompatybilności elektromagnetycznej, ale również wyboru standardu identyfikacji oraz rodzaju wykorzystywanych układów transponderów i obsługujących je czytników lub programatorów.

Niezależnie od obszaru zastosowania, kluczowym elementem jest wybór odpowiedniej technologii RFID stosowanej do identyfikacji. Jej wybór będzie zależał od szeregu czynników, takich jak oczekiwany zasięg, rodzaj identyfikowanych obiektów oraz to, czy jest wymagana dwukierunkowa komunikacja z transponderem. Niektóre z tych układów obok możliwości przechowywania unikatowego identyfikatora w pamięci stałej pozwalają też na zapamiętywanie danych w sposób nieulotny, a przy tym szyfrowania komunikacji z systemem nadrzędnym.

Wybór technologii używanej do identyfikacji jest tym ważniejszy, że równolegle funkcjonuje wiele różnych standardów RFID, różniących się pomiędzy sobą wykorzystywanym pasmem częstotliwości (a co za tym idzie – wymiarami anteny oraz układów transponderów), zasięgiem, rodzajem modulacji, prędkością transmisji danych itd. Może to doprowadzić do sytuacji, w której nowo wprowadzane rozwiązania będą różniły się standardem komunikacji od dotychczas wykorzystywanych. Przykładem takiego problemu może być budynek biurowy, w którym używa się technologii RFID do rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu do pomieszczeń. W takim budynku w pewnym momencie może pojawić się potrzeba integracji dodatkowego systemu pozwalającego określonym pracownikom na dostęp do drukarek lub kopiarek, również wyposażonych w czytniki RFID. Jednak zwykle zamontowane w nich czytniki będą pracowały z wykorzystaniem innego standardu transmisji danych niż ten zastosowany w systemie kontroli dostępu. Taka sytuacja może wymusić używanie przez pracowników dwóch lub więcej kart: jednej umożliwiającej dostęp do miejsca pracy oraz jednej lub więcej do celu identyfikacji przez drukarkę czy kopiarkę.

Czytniki/programatory wielosystemowe

Ten problem został zauważony przez firmę Elatec, znanego producenta rozwiązań dla systemów RFID. Oferuje ona uniwersalne, gotowe do użycia czytniki/programatory dołączane do systemu nadrzędnego za pomocą interfejsu szeregowego oraz pozbawione obudowy moduły RFID przeznaczone dla producentów OEM. Gotowe czytniki/programatory najczęściej obsługują komunikację RS232 lub USB, natomiast moduły OEM obsługują również wiele innych standardów, dając projektantowi pole manewru i łatwość dopasowania czytnika/programatora do dostępnych zasobów sprzętowych.

 

Źródło: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.