PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2008-08-19 13:17

Książka pracy maszyny/urządzenia

Czy prowadzisz obowiązkową ewidencję stanu technicznego maszyn i urządzeń?

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy wymagane jest prowadzenie wyników przeprowadzonych kontroli oraz prowadzenie dziennika konserwacji dla maszyny/urządzenia.


Wynika to z rozporządzeń bhp oraz Dyrektywy Maszynowej UE!


Polecamy Państwu gotowe narzędzie umożliwiające ewidencję dla dla maszyn i urządzeń.

Książka pracy maszyny/urządzenia umożliwia m.in.:

1. przygotowanie do wewnętrznej i zewnętrznej kontroli stanu technicznego,
2. prowadzenie historii konserwacji maszyn w przedsiębiorstwie,
3. bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń produkcyjnych.
4. ewidencję szkoleń pracowników obsługujących urządzenia.

ZAMÓW TERAZ

Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.