PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2010-05-19 13:05

PIAP i roboty KUKA: Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze wykorzystujące technologię CMT (Cold Metal Transfer)

PAR 05/2010
autorzy: Mateusz Kieniewicz, Jan Olczak, Andrzej Syryczyński
www.PIAP.pl

Jednym z ważnych zadań Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów jest wprowadzanie w krajowym przemyśle najnowszych technologii i rozwiązań technicznych. Ostatnio Instytut, jako pierwszy w kraju, opracował i wdrożył zrobotyzowane stanowisko spawalnicze stosujące technologię CMT (Cold Metal Transfer). Nowa technologia zasadniczo podnosi jakość i dokładność spawów, szczególnie precyzyjnych wąskich spojeń, łączących cienkie blachy czy profile.

W artykule omówiono aplikację zestawu urządzeń CMT powiązanych z robotem, zastosowaną do spawania asortymentu stołów terapeutycznych.

Do aplikacji wybrano robot spawalniczy firmy KUKA, typu KR16 L6 ARC, o udźwigu 6 kg plus 10 kg wyposażenia oraz zasięgu 1911 mm.

PIAP opracował i wdrożył zrobotyzowane stanowisko spawania typoszeregu ram stołów terapeutycznych do masażu leczniczego, produkowanych przez firmę Meden-Inmed Sp. z o.o. z Koszalina. Firma ta jest znanym producentem szerokiego asortymentu urządzeń medycznych. Aplikację zrealizowano w 2008 r., a pełną wydajność stanowisko osiągnęło w pierwszym kwartale 2009 r.

Głównym celem robotyzacji procesu było uzyskanie najwyższej jakości spawania, tak by ramy stołów spełniały bardzo wysokie wymagania dotyczące poziomu dokładności, powtarzalności wykonania i estetyki, stawiane obecnie urządzeniom medycznym, bez stosowania obróbki wykańczającej po spawaniu. Ramy stołów o długości do 2000 mm można zaliczyć do wyrobów wielkogabarytowych.

Wymaganą dokładność wymiarów gotowych ram zamawiający ustalił na poziomie +/-0,2 mm, dopuszczając wyjątkowo, w najtrudniejszych miejscach, dokładność nie gorszą niż +/-0,5 mm. Drugim istotnym celem robotyzacji było zwiększenie wydajności.

W artykule podane są krótkie informacje o technologii CMT i systemie firmy Fronius, w tym spawarce CMT i współpracujących z nią urządzeniach. Dalej omawiane są rozwiązania struktury stanowiska, jak też dobór składników sprzętowych, zarówno urządzeń systemu CMT jak i pozostałych składników stanowiska. Przyjęte rozwiązania pozwoliły efektywnie wprowadzić nową technologię i w efekcie spełnić postawione wymagania zarówno co do jakości jak i wydajności.

CMT jest skrótem nazwy procesu spawalniczego Cold Metal Transfer (przejście zimnego metalu), po raz pierwszy zaprezentowanego na Międzynarodowych Targach
Schweissen und Schneiden (Essen, 2005) przez austriacką firmę Fronius International GmbH, wyznaczającą nowe kierunki rozwoju technologii i urządzeń spawalniczych na świecie.

W stosowanej dotychczas szeroko metodzie MIG/MAG do pewnego odrywania się kropli metalu konieczny jest płynący ciągle prąd o dużej wartości, co może powodować nadmierne nagrzewanie okolicy spawu, prowadzące do deformacji, a także silne iskrzenie, połączone ze znaczną emisją zanieczyszczeń. Istotą metody CMT jest zmiana sposobu podawania drutu spawalniczego i regulacji prądu. Drut jest nie tylko podawany naprzód, do jeziorka ciekłego metalu, lecz jest także cyklicznie wycofywany. Najistotniejszym wyróżnikiem procesu staje
się drgający ruch spoiwa.

[...]

czytaj całość artykułu na stronie czasopisma PAR

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Pomiary-Automatyka-Robotyka br 5/2010.

____________________________________________________________________

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów działa m.in. w obszarach automatyzacji i robotyzacji produkcji i transportu oraz systemów kontroli jakości. Jest jedynym w Polsce producentem najwyższej jakości mobilnych robotów do zastosowań antyterrorystycznych i stałym dostawcą służb specjalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku (Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, BOR).

____________________________________________________________________________

Jako pionier w robotyce, KUKA Robot Group jest wiodącym oferentem w robotach przemysłowych. KUKA oferuje na dzień dzisiejszy kompletny zakres robotów przemysłowych oraz systemów zrobotyzowanych, które pokrywają wszystkie niezbędne klasy udźwigu. Tym samym KUKA oferuje idealnie dostosowane do branży roboty, przykładowo sześcioosiowe roboty wszystkich wielkości, paletyzujące, roboty portalowe, roboty do prac w środowiskach sterylnych, roboty ze stali szlachetnej, roboty wytrzymujące wysoką temperaturę, roboty SCARA lub roboty zgrzewające.

Roboty KUKA mają zarówno budowę standardową lub np. konsolową lub o wysokim udźwigu. Możliwy jest również montaż podłogowy lub sufitowy. Modułowy sposób budowy robotów umożliwia szybką i łatwą przebudowę do innych zadań. Wszystkie roboty pracują na sprawdzonej bazującej na PC platformie sterującej. To sterowanie robotów (KR C) pozwala wykorzystać wszelkie zalety technologiczne np. diagnoza na odległość, Microsoft Windows Interface, Fieldbus, Soft-SPS, OPC Server i wiele innych rozwiązań. Ustanowione przez KUKA standardy przekonały do siebie użytkowników na całym świecie i pozwoliły firmie KUKA objąć przewodnictwo w zakresie robotów przemysłowych bazujących na sterowaniu za pomocą PC. Nasze produkty cechują się najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz niezawodności. Ostatecznie to nasza międzynarodowa sieć wykwalifikowanych partnerów systemowych oraz integratorów z różnorodnych branż gwarantuje profesjonalną integracje robotów oraz kompletne rozwiązania dla Państwa potrzeb.

Źródło: PAR 05/2010, http://www.par.pl