PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2010-06-28 10:42

Blumenbecker IPS przedstawia: Aplikacja Pick & Place oparta na robocie FlexPicker

autor: Piotr Szota
www.BLUMENBECKER.pl

Podczas zorganizowanych przez Blumenbecker IPS Polska "Dni otwartych dla firm z przemysłu spożywczego i farmaceutycznego" zostało zaprezentowane stanowisko pokazowe typu Pick & Place, które zbudowano w oparciu o robota FlexPicker firmy ABB.

Ideą dni otwartych było zapoznanie jak największej grupy producentów żywności oraz leków z możliwościami jakie daje współczesna robotyka. Zaproszone firmy miały okazję obejrzeć na żywo pracę robotów na stanowiskach zrobotyzowanych Pick & Place, a inżynierowie z firmy Blumenbecker IPS Polska odpowiadali na liczne pytania z zakresu działania aplikacji oraz zastosowanych rozwiązań technicznych.

Opisywane stanowisko było zbudowane z następujących komponentów:
1. Robot ABB FlexPicker IRB 360-1/1130 o udźwigu do 1kg i zasięgu 1130mm
2. Kamera Gigabit Ethernet Basler Scout scA1390 o rozdzielczości 1392x1040 pixeli
3. Komputer PC
4. Przenośnik taśmowy o prędkości przesuwu taśmy 0,26 m/s
5. Stanowisko odkładcze z przegrodami na sortowane produkty

Aplikacja miała za zadanie sortowanie kilku typów produktów - w tym przypadku były to opakowania zup w proszku - losowo umieszczanych na taśmie przenośnika do odpowiednich przegród na stanowisku odkładczym.

Pierwszym etapem było rozpoznanie przez kamerę uprzednio zdefiniowanych rodzajów produktu. W kamerze zostały zapamiętane zdjęcia wzorcowe wybranych charakterystycznych cech poszczególnych produktów, które później były porównywane na bieżąco z aktualnym obrazem z kamery. Jeśli element został rozpoznany, aplikacja obsługująca kamerę przesyłała do robota indeks produktu zgodny z rozpoznaniem oraz jego aktualną pozycję na przenośniku. Następnie robot na podstawie otrzymanych danych pobierał produkty z taśmy i odkładał je zgodnie z uprzednio zaprogramowanym algorytmem (obrót, przesunięcie kolejnych elementów itp.) do poszczególnych przegród na stanowisku odkładczym.

Całą aplikacją zarządza łatwe w obsłudze, dedykowane oprogramowanie PickMaster, w którym definiowane są komponenty wchodzące w skład danego stanowiska oraz parametry pracy kamery i robota. Program PickMaster pozwala na dostosowanie sposobu działania robota pod konkretne produkty i wymagania klienta. Dodatkowo wszelkie niestandardowe lub skomplikowane technicznie zagadnienia można rozwiązać poprzez modyfikację kodu programu napisanego w języku programowania RAPID.

Dla operatora został przygotowany przejrzysty interfejs (napisany w Visual Basic .NET), który pozwalał na wybór przegrody, do której ma zostać odłożony dany produkt.

Aplikacja była przygotowana do pracy robota z prędkością do 120 pobrań na minutę, choć nie jest to wartość maksymalna jaką może osiągać FlexPicker. Na faktyczną szybkość pracy wpływa przede wszystkim droga, którą ma do pokonania manipulator (czyli podnieś - przesuń - odłóż) oraz ciężar, który jest przenoszony na chwytaku.

Możliwości jakie oferują roboty ABB FlexPicker są bardzo szerokie i obejmują na przykład współpracę kilku lub kilkunastu robotów na tej samej linii lub przenośniku w taki sposób aby:
> każdy robot wybierał z taśmy tylko jeden określony produkt i odkładał go na wskazane miejsce,
> pierwszy robot wybierał tyle produktów z taśmy ile zdoła, a każdy następny zbierał pozostałe elementy,
> każdy robot zbierał tyle elementów, aby jak najefektywniej rozłożyć pracę pomiędzy poszczególne roboty na linii,
> jeden robot wstępnie układał produkty w określony wzór na tej samej lub innej taśmie produkcyjnej, a następny zbierał cały pakiet i odkładał go na zaprogramowane miejsce.

Lista oferowanych korzyści przy instalacji robota ABB FlexPicker obejmuje takie aspekty jak:
> Oszczędność miejsca na hali produkcyjnej,
> Optymalizację działania linii produkcyjnej (przyspieszenie),
> Poprawę jakości i podniesienie standardu produkowanych artykułów,
> Powtarzalność produktów,
> Utrzymanie higieny i redukcja skażeń,
> Redukcję kosztów pracy, narzędzi oraz serwisu.

Dodatkowym atutem zastosowania systemu zrobotyzowanego do operacji Pick & Place jest możliwość takiego skonfigurowania całej aplikacji, aby w 100% zaspokajała potrzeby danego klienta. Cały system można zaprogramować w taki sposób, aby zmiany rodzaju produkcji, typu produktu oraz sposób sortowania/odkładania były całkowicie parametryzowane za pomocą komputera, co nie wymaga interwencji integratora w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia wyżej opisanych zmian.

Materiał filmowy na temat opisanej aplikacji: http://www.youtube.com/watch?v=4nM2dSnj3I4

Kontakt:

Piotr Szota
Dział Robotyki

Blumenbecker IPS Polska Sp. z o.o.
pszota@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.pl
tel.: +48 32 278 70 80,
fax: + 48 32 278 70 83

BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

____________________________________________________________________________

Firma Blumenbecker IPS Polska skupia swoją działalność na projektowaniu i instalacji kompletnych rozwiązań z zakresu automatyki, informatyki i robotyki w najróżniejszych branżach przemysłowych. Inżynierowie pracujący w firmie dysponują szerokim doświadczeniem w zakresie technik transportu bliskiego, linii montażowych i produkcyjnych, automatyzacji maszyn i systemów informatycznych do obsługi produkcji (SCADA, MES, ERP).

Źródło: Blumenbecker IPS Polska Sp. z o.o.; http://www.blumenbecker.pl