PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2010-12-09 10:49

QUERIS: Usprawnienie pracy robotów przemysłowych w Schoeller Arca Systems

Linia produkcyjna polietylenowych opakowań do transportu w przedsiębiorstwie Schoeller Arca Systems wyposażona jest w dwa roboty firmy Motoman. Roboty posiadały sekwencję programu, która realizowała powrót do pozycji bazowej w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii. Należało zabezpieczyć robota przed takim zachowaniem, ponieważ mógł on w niekontrolowany sposób przeliczyć trajektorię powrotu i uszkodzić chwytak lub klatkę. Modernizacja polegała na zmianie punktów pracy w programach robotów oraz zaprojektowaniu chwytaka.

Robotyzacja produkcji pozwala wypracować oszczędności wynikające z wysokiej jakości produktów, oszczędności czasu (praca 24 godz. na dobę) i efektywniejszego wykorzystania komponentów i surowców do produkcji.

.: Opis wdrożenia w Schoeller Arca Systems :.
Produkcja polietylenowych opakowań do transportu realizowana jest na wtryskarkach firmy Stork. Linia do produkcji wyposażona jest w dwa roboty firmy Motoman. Jednostką CPU systemu sterującą pracą wtryskarki i dwóch robotów jest sterownik Siemens S7-315 2DP. Realizuje on program, dzięki któremu zachowane jest bezpieczeństwo pomiędzy sekwencją ruchów maszyn należących do zestawu. Sterownik posiada wizualizację pracy na panelu dotykowym Siemens. Wymienia informację z szafą sterowniczą robotów, do której złączem EuroMap 12 podłączona jest wtryskarka.

.: Modernizacja i zmiany w oprogramowaniu :.
Modernizacja polegała na zmianie punktów pracy w programach robotów oraz zaprojektowaniu chwytaka. Roboty posiadały sekwencję programu, która realizowała powrót do pozycji bazowej w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii (np. awaria systemu zasysania etykietek). Po zmianie punktów pracy należało zabezpieczyć robota przed takim zachowaniem, ponieważ mógł on w niekontrolowany sposób przeliczyć trajektorię powrotu i uszkodzić chwytak lub klatkę. Jakakolwiek awaria powinna powodować zatrzymanie się robotów.

W instalacji istniał podprogram do pozycjonowania i kalibracji robota w czasie dojazdu do formy lub stacji pośredniej. Obsługa maszyny mogła zmieniać nastawy bazowe. Występowało prawdopodobieństwo pozostawienia maszyny ze złymi parametrami dla operatora z następnej zmiany, co mogło przyczynić się do uszkodzenia formy wtryskarki oraz chwytaków. Fragment programu usunięto przyjmując punkty pracy dla robota jako ostateczne.

.: Korzyści z wdrożenia :.
- zautomatyzowanie istniejącej instalacji do produkcji skrzynek,
- przystosowanie instalacji do produkcji skrzynek z nowym modelem etykiety typu IML,
- modyfikacja gniazda dokładającego etykiety typu IML,
- poprawa punktów pracy pod kątem bezpieczeństwa zabazowania robotów w gniazdach pobierania etykiet,
- dostosowanie cyklów pracy robotów do cyklu pracy wtryskarki,
- modyfikacja programów pracy robotów pod kątem czasu cyklu nie większego niż 65 sekund na skrzynkę,
- wyposażenie instalacji w zabezpieczenie zatrzymujące roboty.

----------------------------------------------

Więcej informacji udziela:

Artur Zabawa
QUERIS sp. z o.o.
ul. Ceramiki 37
41-945 Piekary Śląskie

tel. +48 32 390 81 60
fax. +48 32 390 81 97

Kom. +48 510 135 003
web: www.queris.pl
e-mail: azabawa@queris.pl

____________________________________________________________________________

QUERIS jest dynamicznie rozwijającą się firmą, stale poszerzającą swój potencjał z zakresu nowych technologii, automatyki przemysłowej oraz komputerowych systemów przekazywania i przetwarzania danych. Firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji informatyzacji przedsiębiorstw, automatyzacji, wizualizacji nadzoru linii technologicznych oraz przesyłania i przetwarzania informacji w systemach rozproszonych, jak również robotyzacji procesów produkcyjnych.

Usługi automatyzacji produkcji oparte są na wiedzy i doświadczeniu pracowników dwóch działów: automatyki i programowania. Techniczne kompetencje specjalistów poparte są znajomością procesów biznesowych i wiedzą z zakresu zarządzania projektami. Wiele projektów prowadzonych przez specjalistów Queris to inwestycje wspierane funduszami unijnymi.

Źródło: Queris; http://www.queris.pl