PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2010-12-21 14:18

ASTOR: Roboty Kawasaki w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

autor: Marcin Kamaj, Śnieżka S.A.

ASTOR - wyłączny dystrybutor japońskiej firmy Kawasaki w Polsce, dostarczył roboty przemysłowe do budowy stanowiska do paletyzacji wiaderek z farbą w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. To nowoczesny zakład, zatrudniający ponad 500 osób i wytwarzający rocznie około 70 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne.

Długoterminowa strategia rozwoju Śnieżki zakłada uzyskanie wiodącej pozycji na rynku farb i lakierów w Europie Środkowo-Wschodniej. Umacnianie osiągniętej na głównych rynkach pozycji, ekspansja na nowe rynki oraz zaistnienie i rozwój w nowych segmentach rynkowych wymaga wielu inwestycji w nowe, innowacyjne rozwiązania. Aby w pełni zaspokajać potrzeby rosnącego rynku, Śnieżka niemal od początku swej działalności inwestuje w rozwój bazy produkcyjnej i logistycznej. Działania te mają różnoraki charakter i obejmują systematyczną rozbudowę powierzchni magazynowych, zwiększanie zdolności produkcyjnych czy wymianę lub modernizację parku maszynowego.

Jedną z takich inwestycji była modernizacja linii technologicznej do produkcji białej farby emulsyjnej i fasadowej. Projekt zakładał m.in. uruchomienie wydajnego, zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji wiaderek o pojemnościach 3, 5, 10 i 15 litrów z dwóch linii rozlewniczych. Uzyskanie zakładanej wydajności wymagało zastosowania dwóch robotów Kawasaki ZD250 z oferty ASTOR.

Zwiększenie wydajności i niezawodności całego ciągu produkcyjnego to tylko jeden z efektów modernizacji. Zapewnienie wysokiej jakości i powtarzalności ułożenia produktu na paletach to kolejne, wymierne korzyści. Podstawowym atutem tej instalacji jest również odciążenie pracowników od ręcznego układania wiaderek (wiaderko 15 l waży 22 kg), co wpływa na poprawienie warunków pracy. Godnym zauważenia jest, że poziom zatrudnienia nie uległ zmianie. Osoby, które do tej pory układały wiaderka, wykonują inne prace, które są mniej obciążające dla organizmu człowieka.

Szeroki asortyment produktów oraz wysokie wymagania jakościowe Śnieżki spowodowały, iż zrobotyzowane stanowisko paletyzujące zostało wyposażone w szereg ciekawych i nowoczesnych rozwiązań, pozwalających m.in. na pozycjonowanie wiaderka tak, aby logo firmy było zawsze widoczne. Zastosowanie chwytaka mechanicznego zapewnia bezpieczny transport wiaderek na paletę, chroniąc je przed niekontrolowanym upadkiem, co z kolei wpływa na wyeliminowanie przestojów z tym związanych oraz na zachowanie czystości na stanowisku.

[...]

czytaj więcej w 66. numerze Biuletynu Automatyki ASTOR

Zrobotyzowane stanowisko, dostarczone przez ASTOR, zaprojektowała i wykonała firma Zakłady Mechaniczne Rufus z Dębicy.

_____________________________________________________________________________

Firma ASTOR jest autoryzowanym dystrybutorem robotów przemysłowych KAWASAKI od 2007 roku. ASTOR oferuje 4 główne serie robotów Kawasaki, przeznaczone do konkretnych zadań, między innymi do paletyzacji, malowania, przenoszenia materiałów, pakowania oraz obsługi maszyn. Roboty doskonale sprawdzają się również w mechanicznym montażu, jak i też w precyzyjnym spawaniu łukowym czy cięciu laserowym, przy użyciu strumienia wody, etykietowaniu i zgrzewaniu.

Firma ASTOR oferuje komplet szkoleń z zakresu robotów przemysłowych Kawasaki. Zakres informacji przekazywanych na szkoleniach obejmuje wszystkie etapy pracy z robotem. Zdobyta wiedza umożliwia świadomy i optymalny dobór robota do konkretnego zadania, wykonanie projektu stanowiska oraz symulację pracy robota w programie PC-Roset, programowanie i obsługę robota oraz utrzymanie ruchu. Szeroki zakres wiedzy, którą chcemy Państwu przekazać, został podzielony - przygotowano szczegółowe szkolenia z poszczególnych dziedzin. Szczegóły dostępne na stronie http://www.akademia.astor.com.pl/

Źródło: Marcin Kamaj, Śnieżka S.A., Roboty Kawasaki w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A., Biuletyn Automatyki nr 66