PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2011-03-01 08:28

FANUC Robotics w branży spożywczej: Roboty FANUC paletyzują świeże warzywa

Dzięki sześciu robotom FANUC, firma G's Fresh Vegetables Ltd., dostawca świeżych pakowanych warzyw, ograniczyła ilość stanowisk pracy o 50% oraz znacząco zwiększyła bezpieczeństwo pracy dla pozostałych przy pracy operatorów. Zakup zrobotyzowanych linii do paletyzacji dla zakładów w Cambridgeshire był konsekwencją stosowania przez przedsiębiorstwo zasad lean manufacturing.

Główna siedziba firmy G's Fresh Vegetables znajduje się w miejscowości Ramsey, w Wielkiej Brytanii. W zlokalizowanych tam zakładach magazynuje się, sortuje i pakuje do wysyłki cebulę i czosnek, dla spółdzielni rolniczej G's Growers. O skali tematu świadczy fakt, że przez 7 dni w tygodniu sortuje się i pakuje ponad 1 000 ton cebuli.

Przeprowadzona w firmie, w 2006 roku, analiza strategiczna dowiodła, iż pojedyncze procesy restrukturyzacyjne, które pojawiały się i były rozwijane w ciągu ostatnich lat, powinny być wdrożone kompleksowo. John Griffin, Dyrektor Operacyjny w zakładach w Ramsey, wyjaśnia: "W 2006 roku podjęto decyzję, że wydatki inwestycyjne mogłyby zostać poniesione dopiero po reorganizacji i optymalizacji linii produkcyjnych. Zgodnie z filozofią LEAN zainwestowaliśmy w ludzi oraz w rozwój inżynierii".

W latach 2006-2009 firma była w świetnej kondycji, dzięki lepszej wydajności i zwiększonym zdolnościom produkcyjnym, ograniczeniu zatrudnienia i polepszeniu jakości produktów. Wdrożenie LEAN poskutkowało postawieniem na rozwój pracowników i wykorzystaniem ich potencjału i indywidualnych zdolności.

Inwestycja w robotyzację - etap 1.

Robotyzacja rozpoczęła się w 2009 roku dostawą i zainstalowaniem systemu pakującego końca linii dla cebuli luzem, przez lokalnego integratora - specjalistę w zakresie automatyzacji sektora spożywczego.

System obsługuje następujące etapy: umieszczanie skrzynek przez podajnik na przenośniku, automatyczne umieszczanie wkładek w skrzynkach, transport skrzynek przez przenośniki na głowice wagi, ustalenie zbieżności i zważenie skrzynek oraz ustawienie ich w pozycji do pobrania przez robota FANUC R-2000iB. Skrzynki są zabierane przez robota i ustawiane pionowo po 3, zanim rozpocznie się proces paletyzacji. Gotowe palety są taśmowane i transportowane za pomocą przenośnika do punktu zbiórki dla wózków widłowych.

John Griffin wyjaśnia: "Bardzo nam zależało, by wszystko działało jak należy, więc spędziliśmy sporo czasu na ocenie dostawców i proponowanego przez nich wyposażenia. Ponadto chcieliśmy zdobyć zaufanie współpracujących z nami rolników, którzy inwestują w nasz biznes z nadzieją na rozwój firmy".

Wybrany przez firmę dostawca systemu zrobotyzowanego miał odpowiednie doświadczenie - ponad 10 lat w tematyce przenoszenia i transportu świeżych produktów, w szczególności pomidorów, które w procesie automatyzacji są bardziej wymagające niż cebula. Zrozumienie tego procesu i jego ograniczeń jest kluczowe, aby opracować odpowiednie oprogramowanie. Z tego powodu G's wysłało swoich operatorów do siedziby integratora na etap uruchomienia systemu.

Jak podkreślają właściciele G's, przedsiębiorstwo posiada własny zespół sześciu wykwalifikowanych inżynierów, wśród których jest także inżynier utrzymania ruchu. Współpracowali oni z integratorem w zakresie opracowania i instalacji systemu wdrożonego w późniejszym czasie w zakładach w Ramsey.

Inwestycja w robotyzację - etap 2.

Druga część systemu zrobotyzowanego została zrealizowana w marcu 2010. Do listy zadań wykonywanych przez system dodano nowe zadania: pakowanie cebuli do skrzynek i ich paletyzację. System składa się z trzech celi robotycznych LR-80B zawierających stanowiska pick&place i dwa roboty FANUC M-710iC. Torby z cebulą wjeżdżają do celi robotycznej LR-80B, gdzie są pobierane i umieszczane w skrzynce, która po całkowitym napełnieniu jest transportowana do punktu kontroli jakości. Operator upewnia się, że zapakowana cebula leży równo i zamyka pojemnik na warzywa, zanim wyśle skrzynkę do paletyzacji przez robota FANUC M-710iC.

Firma G's planowała tylko częściową automatyzację linii produkcyjnej. Zatrudnienie operatora pozwala na kontrolę jakości pakowania, dołączanie kart do skrzynek oraz sprawdzanie, czy pojemniki na warzywa są zamknięte, zanim zostaną przekazane do transportu. Stacje operatorskie pozwalają na podniesienie skrzynki na wygodną dla operatora wysokość, a do potwierdzenia pozytywnego zakończenia kontroli jakości używa się zielonego przycisku.

Aby system docelowo osiągał wszystkie planowane rezultaty, wprowadzono OEE jako kluczowy wskaźnik LEAN. Dane, zbierane z kluczowych etapów operacji produkcji, stanowią pomiar i powód przestoju - wymaga to zaangażowania operatora przed restartem, a duże ilości uzyskanych danych pozwalają na identyfikację potrzebnych usprawnień.

Inwestycja w robotyzację - przyszłość

Aktualnie przedsiębiorstwo G's wdraża trzeci i czwarty etap procesu robotyzacji, cały czas czerpiąc zyski z implementacji dwóch pierwszych etapów. Jak podsumowuje John Griffin - "Jestem bardzo dumny z naszych osiągnięć w G's Ramsey - dzięki robotyzacji uzyskaliśmy bardzo wydajny system, który ma znaczące perspektywy rozwoju. Implementacja LEAN i zaangażowanie pracowników odegrały bardzo ważną rolę - cały zespół rozumiał potrzebę unowocześniania linii produkcyjnej, dzięki czemu odegrał znaczącą rolę w sukcesie firmy".

Więcej informacji udziela:

Konrad Grohs - Dyrektor
FANUC Robotics Polska
e-mail: GrohsK@fanucrobotics.pl
tel. 783 766 161

____________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo FANUC Ltd. powstało w 1972 roku w Japonii. Zatrudnia ponad 4000 ludzi na całym świecie. Leżąca u stóp góry Fuji fabryka FANUC, używa ponad 1000 robotów do produkcji około 24.000 robotów rocznie na potrzeby światowego przemysłu. Jak dotąd na całym świecie zostało zainstalowanych ponad 210.000 robotów FANUC.

Oddział japońskiej firmy FANUC Robotics w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu, istnieje od 2008 roku i aktywnie promuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zrobotyzowanego spawania, zgrzewania, cięcia, pakowania, paletyzacji, lakierowania, obsługi maszyn i montażu. Dział Techniczny firmy regularnie realizuje szkolenia dla klientów, a także konserwuje zainstalowane w Polsce ponad 1000 robotów tej marki.

Źródło: FANUC Robotics UK, http://www.fanucrobotics.co.uk; tłumaczenie: Joanna Kowalkowska, Robotyka.com