PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁOWE

2011-08-30 08:35

FANUC Robotics/Krajowa Spółka Cukrowa S.A.: Bezobsługowa praca laboratorium przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Zadanie: Modernizacja laboratorium linii oceny surowca
Odbiorca: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo.
Wykonawca: Wikpol Sp. z o.o.

Robot wykonuje wszystkie czynności związane z oznaczeniem polaryzacji próbki począwszy od odbioru przygotowanej miazgi z miazgownika, aż po wyznaczenie polaryzacji w polarymetrze. Pomocy człowieka potrzebuje jedynie sporadycznie (raz na zmianę).

Modernizacja laboratorium stanowiła część zadania związanego z modernizacją całego skupu surowca - w tym z systemem spedycji i samoobsługowego przyjęcia surowca na placu cukrowni. Modernizacji została poddana cała część laboratoryjna włącznie z wagami netto, transporterami buraków z wag netto do miazgownika i miazgownikiem.

Jedną z możliwych opcji przeprowadzenia modernizacji było wykonanie linii w wariancie obsługowym, jednak firma Wikpol Sp. z o.o. zastosowała rozwiązanie innowacyjne i nowoczesne, nigdzie jeszcze dotąd nie stosowane - a mianowicie bezobsługową linię z robotem przemysłowym FANUC Robotics typ M-10iA. Wybór tego modelu był podyktowany głównie zasięgiem pracy oraz maksymalnym udźwigiem w kiści robota (tutaj odpowiednio: 1420 mm i 10 kg).

Cechą charakterystyczną linii bezobsługowej, w odróżnieniu od linii z obsługą, jest stała przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu (niezależna od jakichkolwiek "ludzkich" czynników) - gwarantowana wydajność 60 prób/godzinę.

Linia wyposażona w robota przemysłowego jest bardzo kompaktowa. Kompletne laboratorium zostało zabudowane na powierzchni jedynie 12m.kw.

"Wybór zaproponowanego przez Wikpol Sp. z o.o. innowacyjnego rozwiązania, jakim było wykorzystanie robota w laboratorium surowcowym, okazał się słuszny w 100%. Uzyskaliśmy konkretne wymierne korzyści, jakimi są bezobsługowa praca naszego laboratorium przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, gwarantowana wydajność na poziomie 60 prób na godzinę oraz 100%-owa wiarygodność uzyskanych wyników badań, na podstawie których prowadzone są przecież finansowe rozliczenia z plantatorami.

Dzięki połączeniu robota z systemem gromadzenia pomiarów i systemem rozliczeniowym Plantacja SQL, otrzymaliśmy jeden spójny system zarządzania danymi na temat jakości naszych dostaw. Sprawność i niezawodność całego stanowiska w kampanii 2010/2011 okazała się bardzo wysoka. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, polecam firmę Wikpol Sp. z o.o. jako sprawdzonego i solidnego partnera o nowatorskim podejściu przy realizacji zleconych zadań" - podsumowuje Mirosław Narojek, Dyrektor ds. Surowcowych w kleczewskim oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Linia składa się z następujących urządzeń obsługiwanych w sposób automatyczny przez robota przemysłowego FANUC Robotics M-10iA:
- jednopiłowy miazgownik;
- homogenizator;
- waga analityczna z dozownikiem siarczanu glinu;
- stacje mieszania roztworu miazgi;
- stacja podciśnieniowej filtracji z nowoczesnym polarymetrem firmy Anton PAAR;
- stacja mycia i suszenia kubeczków i misek;
- linia prób powtórkowych;
- stacja przygotowania siarczanu glinu.

Praca linii na bieżąco nadzorowana jest przez system LabSys, który służy również do gromadzenia wyników wykonanych prób i przekazywania ich do systemu rozliczeniowego
PlantacjaSQL.

Robot wykonuje wszystkie czynności związane z oznaczeniem polaryzacji próbki - począwszy od odbioru przygotowanej miazgi z miazgownika, aż po wyznaczenie polaryzacji w polarymetrze. Pomocy człowieka potrzebuje jedynie sporadycznie (raz na zmianę), aby uzupełnić w zbiorniku siarczan glinu oraz opróżnić pojemnik ze zużytą bibułą.

W uproszczeniu cykl pracy linii przebiega w następującej kolejności:
1. pobranie czystego pojemnika ze stacji mycia i suszenia pojemników i umieszczenie go w uchwycie miazgownika w celu pobrania miazgi z próby buraków,
2. przełożenie pojemnika z miazgą do homogenizatora w celu uzyskania jednorodnej miazgi (homogenizacja próby)
3. pobranie czystego kubeczka ze stacji suszenia kubków i umieszczenie go na platformie wagi dozującej,
4. pobranie porcji 26 g zhomogenizowanej miazgi i przełożenie jej do kubeczka znajdującego się na wadze dozującej, po kontroli systemu poprawności masy próbki następuje automatyczny start dozownika i zadozowanie odpowiedniej ilości roztworu siarczanu glinu,
5. przełożenie kubeczka z roztworem z wagi dozującej na jedno z pięciu stanowisk mieszania w celu uzyskania jednolitego roztworu - mieszanie za pomocą magnetycznego mieszadełka znajdującego się w kubeczku,
6. pobranie z homogenizatora drugiej, zapasowej porcji miazgi i umieszczenie jej na taśmie przenośnika prób powtórkowych,
7. uruchomienie cyklu mycia i suszenia mieszadła homogenizatora (czynność wykonywana automatycznie przez stację homogenizacji próby bez udziału robota),
8. przełożenie pojemnika z resztką miazgi do stacji mycia pojemnika,
9. przelanie gotowego roztworu miazgi do stacji filtracji i odstawienie opróżnionego kubeczka do stacji mycia i suszenia,
10. filtracja roztworu prowadzona jest metodą podciśnieniową przez specjalną dwuwarstwową bibułę firmy Sartorius z możliwością regulacji czasu sączenia (standardowo około 30-40s); Po zakończeniu filtracji przesącz kierowany jest za pomocą nadciśnienia do polarymetru, gdzie uzyskiwany wynik polaryzacji przekazywany jest w sposób automatyczny do systemu informatycznego LabSys.

Linia posiada również opcję pracy ręcznej na wypadek awarii robota, przy czym z uwagi na bardzo wysoki współczynnik niezawodności robotów FANUC Robotics wynoszący 99,99% (potwierdzony w przemyśle motoryzacyjnym) opcja ta nie była nigdy użyta. W czasie kampanii 2010 w okresie od 22.09.2010 do 06.01.2011 linia wykonała około 22000 prób, w tym tylko 400 prób powtórkowych (nie licząc testów i prób kontrolnych).

Więcej informacji udziela:

Konrad Grohs - Dyrektor
FANUC Robotics Polska
e-mail: GrohsK@fanucrobotics.pl
tel. 783 766 161

Wikpol Sp. z o.o. jest Partnerem Systemowym FANUC Robotics Polska Sp. z o.o.

______________________________________________________________________________

FANUC Robotics Polska Sp. z o.o. to wiodący na rynku producent robotów przemysłowych i zaawansowanych technologii związanych z robotyką. Oddział japońskiej firmy FANUC Robotics w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu, istnieje od 2008 roku i aktywnie promuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zrobotyzowanego spawania, zgrzewania, cięcia, pakowania, paletyzacji, lakierowania, obsługi maszyn i montażu. Dział Techniczny firmy regularnie realizuje szkolenia dla klientów, a także konserwuje zainstalowane w Polsce ponad 1000 robotów tej marki.

Przedsiębiorstwo FANUC Ltd. powstało w 1972 roku w Japonii. Zatrudnia ponad 4000 ludzi na całym świecie. Leżąca u stóp góry Fuji fabryka FANUC, używa ponad 1000 robotów do produkcji około 24.000 robotów rocznie na potrzeby światowego przemysłu. Jak dotąd na całym świecie zostało zainstalowanych ponad 210.000 robotów FANUC.

______________________________________________________________________________

Wikpol Sp. z o.o. to firma inżynierska, specjalizująca się w modernizacjach i automatyzacjach procesów produkcyjnych, w których potrzebna jest szeroka wiedza inżynierska i korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Firma zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę inżynierską mechaników, automatyków, programistów serwisantów - w sumie jest to 51 osób. Posiada również własne zaplecze techniczne i produkcyjne.

W roku 2008 powstało w firmie laboratorium badawczo-rozwojowe z dziedziny robotyki wyposażone w dwa roboty przemysłowe firmy FANUC Robotics. Dzięki temu nasze konstrukcje i rozwiązania są sprawdzane i testowane przed wysyłką do klienta i nie sprawiają już później kłopotów na montażu i przy rozruchu. W uznaniu naszej pracy i osiągnięć zostaliśmy w 2008 roku pierwszym w Polsce certyfikowanym "Partnerem Systemowym FANUC Robotics". Dzięki temu korzystamy ze wsparcia tej firmy przy tworzeniu aplikacji na robotach Fanuc Robotics.

Źródło: FANUC Robotics Polska, http://www.fanucrobotics.pl/