PATRONI ROBOTYKI:
 

WYDARZENIE

2017-09-13

13.09.2017 | Nowoczesne rozwiązania i systemy intralogistyczne

Rodzaj: Konferencja

Termin: 2017-09-13

Lokalizacja: Hotel Terminal
Rakietowa 33
54-615 Wrocław

W dobie produkcji just-in-time i wysokich oczekiwań, co do jakości usług, intralogistyka zajmuje kluczowe miejsce w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Konferencja pt. "Nowoczesne rozwiązania i systemy intralogistyczne w zakładach produkcyjnych", która odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu, będzie jednym z najbardziej inspirujących spotkań dla menadżerów łańcucha dostaw i logistyki w 2017 roku.

Pogram wydarzenia został opracowany z myślą o specjalistach i menadżerach, odpowiedzialnych za intralogistykę w zakładach produkcyjnych, centrach dystrybucyjnych, magazynach, czy fabrykach.

Formuła spotkania składa się z części konferencyjnej, wystawowej i dwóch praktycznych warsztatów, co pozwoli na dogłębną analizę aktualnych technologii, problemów i rozwiązań funkcjonujących na rynku.

W wydarzeniu weźmie udział szerokie grono ekspertów i doświadczonych praktyków. Podzielą się oni swoją wiedzą z 3 obszarów: skutecznej logistyki wewnątrzzakładowej, efektywnego magazynowania oraz optymalnego doboru oprogramowania.

Podczas wydarzenia zostaną także zaprezentowane wdrożone rozwiązania wspomagające i znacznie usprawniające zarządzanie łańcuchami dostaw oraz procesami logistycznymi.

W myśl nowoczesnej koncepcji logistyki 4.0 warto sprawnie poruszać się we współczesnym świecie intralogistyki: nowych trendów, wyzwań i narzędzi wspomagających procesy. Zapraszamy do udziału!

Rejestracja - http://www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/intralogistyka_w_zakladach_produkcyjnych/

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy z zarejestrowanych uczestników może uczestniczyć we wszystkich prelekcjach, fakultatywnych warsztatach, a także nawiązać owocne kontakty biznesowe w części targowo-wystawienniczej. W ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów poświadczających udział w spotkaniu, pakiet materiałów konferencyjnych oraz ciepły poczęstunek.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz warsztatów na stronie:

http://www.axonmedia.pl/konferencje/aktualne/intralogistyka_w_zakladach_produkcyjnych/

Organizatorem wydarzenia jest Axon Media Group, który jest wiodącym organizatorem spotkań szkoleniowo-konferencyjnych m. in. dla branży przemysłowej, energetycznej oraz technologicznej.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.

Aleksander Poniatowski
Axon Media Group
+48 533 344 700
aleksander.poniatowski@axonmedia.pl