PATRONI ROBOTYKI:
 

WYDARZENIE

2018-09-18

18.09.2018 | Konferencja Robotech

Rodzaj: Seminarium

Termin: 2018-09-18

Lokalizacja: Hotel Ibis Styles
Pl. Konstytucji 3 Maja 3
Wrocław

Robotech to jedna z najważniejszych konferencji na polskim rynku w dziedzinie robotyki i nowych technologii. Jej uczestnikami są profesjonaliści jak również osoby zainteresowane tą tematyką. Kolejna już edycja konferencji staję się wspaniałą platformą wymiany poglądów i doświadczeń między środowiskami biznesu, nauki, inżynierów robotyków oraz wszystkich zainteresowanych. Wydarzenie to będzie miejscem ważnej debaty dotyczącej innowacji, szans oraz zagrożeń jakie dotyczą robotyki i nowych technologii w otaczającym nas świecie.

Zagadnienia poruszane na konferencji obejmują:

* Jak wybrać robota przemysłowego dla Twoich potrzeb
* Robotyka i elastyczna produkcja 
* Robotyka i Fabryka 4.0
* Współpraca między robotem a człowiekiem (tzw. Collaborative Robotics)
* Trendy ku ulepszeniu zwrotu z inwestycji (ROI)
* Komputerowe systemy wspomagające w robotyce 
* Optymalizacja systemów połączeń na stanowiskach zrobotyzowanych
* Wykorzystanie protokołów komunikacyjnych w robotyce 
* Roboty przemysłowe w nietypowych zastosowaniach
* Techniczno-biznesowe aspekty inwestycji w robotyzację
Symulacja zrobotyzowanych procesów produkcyjnych

Grupa Docelowa
 
* Dyrektorzy fabryk
* Inżynierowie robotycy
* Przedstawiciele sektora państwowego 
Automatycy
* Środowisko akademickie 
* Wszyscy zainteresowani tematyką robotyzacji i nowych technologii

Gość? Potencjalny Sponsor? Potencjalny Prelegent? Masz Pytania?
Odezwij się do nas.

KONTAKT:

Magdalena Bednarek
Event Coordinator
+48 22 852 44 15 wew. 106
magdalena.bednarek@trademedia.us